Analiza urina je od najvećeg  značaja za utvrđivanje zdravlja i funkcije urinarnog sistema, pogotovu prilikom  ranog otkrivanja bolesti bubrega pogotovu kod starijih životinja. Urin se  testira na glukozu, proteine, crvene i bele krvne ćelije, epitelne  ćelije,sediment i dr. Analiza urina može da pruži mnogo više informacija ako se  istovremeno uradi i biohemijska pretraga krvi.       Mikrobiološka analiza urina se radi radi utvrdjivanja prisustva uzročnika  oboljenja. Tom prilikom se pažnja obraća na bakterije i gljivice koje mogu biti  uzročnici.

Uzimanje uzorka vrše sami vlasnici ili veterinar. Kod  veterinara uzimanje uzorka može biti kateterom ili uz pomoć igle (cistocenteza)  kada se punkcijom mokraćne bešike dobija uzorak. Cistocenteza predstavlja i  jedini sterilan način uzimanja koji je neophodan za odgovarajuće analize.

Leave a Reply

GUTA

FREE
VIEW