Analiza urina je od najvećeg značaja za utvrđivanje zdravlja i funkcije urinarnog sistema, pogotovu prilikom ranog otkrivanja bolesti bubrega kod starijih životinja.

Guta Vet

Urin se  testira na glukozu, proteine, crvene i bele krvne ćelije, epitelne  ćelije,sediment i dr. Analiza urina može da pruži mnogo više informacija ako se  istovremeno uradi i biohemijska pretraga krvi. Više o biohemijskoj pretrazi krvi.

Mikrobiološka analiza urina se radi radi utvrdjivanja prisustva uzročnika oboljenja. Tom prilikom se pažnja obraća na bakterije i gljivice koje mogu biti uzročnici.

Uzimanje uzorka vrše sami vlasnici ili veterinar. Kod veterinara uzimanje uzorka može biti kateterom ili uz pomoć igle (cistocenteza) kada se punkcijom mokraćne bešike dobija uzorak. Cistocenteza predstavlja i jedini sterilan način uzimanja koji je neophodan za odgovarajuće analize.

Metode analize urina:

Metode-analize-urina