Hirurške mogućnosti veterinarske ambulante Guta nisu limitirane samo na sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka. veterinarska hirurgija sterilizacija kastracija ortopedija. Izbor ambulante u kojoj će se obaviti hirurška intervencija Vašem ljubimcu može biti veoma težak. Na ovom mestu biće Vam predstavljene činjenice koje treba da imate u vidu pre nego što donesete odluku gde će se Vaš ljubimac operisati. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva mi smo napravili protokole koji nama omogućavaju lakši rad i pružaju veću sigurnost imajući u vidu Vašu zabrinutost i očekivanja vezana za naše hirurške usluge.

Hirurške procedure koje vršimo

Hirurške mogućnosti veterinarske ambulante Guta nisu limitirane samo na sterilizaciju
i kastraciju pasa i mačaka. U prilici smo da Vam omogućimo urgentnu hirurgiju kao što je izvođenje carskih rezova ili urgentno saniranje povreda (otvoreni prelomi, obilna krvarenja koja mogu biti posledica raznih povreda kao i ruptura unutrašnjih organa – slezina, mokraćna bešika).

Pored ovoga obučeni smo za razne druge hirurške procedure kao što su:

PAR REČI O HIRURGIJI

Hirurgija se koristi kako za postavljanje dijagnoze tako i da bi se rešio neki problem koji je već dijagnostifikovan. Dijagnostička hirurgija se naziva eksplorativnom hirurgijom. Eksploratvna laparatomija podrazumeva hirurško otvaranje abdomena kako bi se uvidom u organe trbušne duplje eventualno postavila dijagnoza. Ukoliko se uoči problem pristupa se hirurškom zbrinjavanju kao na prime kod povređene slezine koja krvari ili problema vezanih za “vezivanje creva”. Hirurgija predstavlja najbolji vid tretmana tumora. Zarastanje mnogih rana nastalih povredama je mnogo brže posle hirurškog zbrinjavanja.

Posebno ističemo mogućnost hirurgije oka gde smo osposobljeni da vršimo hirurške zahvate na rožnjači u cilju spašavanja povređenog oka kao i zbrinjavanje raznih neonatalnih (urođenih) poremećaja kao što je pojava teratoma kod štenadi. Uz ove intervencije na oku vršimo i korektivne zahvate na kapcima kao što su entropijum i ektropijum kao i hirurško zbrinjavanje problema u vezi sa trećim očnim kapkom.

PROTOKOLI VETERINARSKE HIRURGIJE

Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva mi smo napravili protokole koji nama omogućavaju lakši rad i pružaju veću sigurnost imajući u vidu Vašu zabrinutost i očekivanja vezana za naše hirurške usluge.

U našoj ambulanti u mogućnosti smo da bol kontrolišemo na tri načina tokom svake hirurške procedure. Naši pacijenti ne mogu da nam kažu gde ih i koliko boli ali određene studije su pokazale da primena lekova sa kojima se kontroliše bol pospešuje brži oporavak u post-operativnom toku. Takođe mi želimo da budemo sigurni da je Vaš ljubimac na dobrom putu da se oporavi kada ga pošaljemo kući. Kako mi kontrolišemo bol kod Vašeg ljubimca? Prvo im dajemo injekciju sa lekom protiv bola pre anestezije. Ova injekcija ima za cilj da blokira receptore za bol pre nego što načinimo bilo kakav hirurški rez. Zatim naši pacijenti dobijaju lekove protiv bolova i kroz infuziju tokom samog hirurškog zahvata. I na kraju postoji mogućnost da, u zavisnosti od hirurške procedure, Vi dobijate lekove protiv bolova koje ćete primenjivati kod kuće ili će ih Vaš ljubimac dobijati tokom poseta u post-operativnom periodu prilikom dolazaka na kontrolu. Na ovaj način mi osiguravamo lagodan oporavak posle hirurških zahvata.
Uz pomoć ovih analiza mogu se otkriti neke skrivene bolesti ili poremećaji koji povećavaju rizik od hirurške intervencije (poremećaji bubrežne funkcije, oboljenja jetre, nedostatak krvnih elemenata koji može uzrokovati krvarenje itd.) U našoj ambulanti ovakva analiza se može uraditi za 1h i na taj način se mogu smanjiti rizici vezani za poznate bolesti i poremećaje (drugačiji pristup prema pacijentu, odluka pri izboru odgovarajuće anestezije, primena adekvatne terapije).
Pre hirurška EKG analiza omogućava detektovanje skrivenih urođenih ili stešenih srčanih poremećaja koji mogu fatalno uticati na ishod anestezije i veterinarskog hirurškog zahvata.
Naš hirurški protokol podrazumeva plasiranje intravenskog katetera tokom hirurške intervencije koji omogućava smanjenje rizika koji uvek postoji tokom anestezije. Na ovakav način omogućeno je brzo i efikasno davanje lekova kod urgentnih stanja koja se mogu javiti tokom hirurške procedure. Kroz ovaj kateter dodaju se i lekovi protiv bolova. Najbitnija stvar je aplikacija infuzionih rastvora koji tokom hirurške procedureobezbeđuju adekvatni krvni pritisak i adekvatnu perfuziju vitalnih organa pre svega bubrega i mozga. Bez infuzionih rastvora tokom hirurške procedure vitalni organi Vašeg ljubimca mogu biti pod rizikom.
Izbor i vrsta anestezije zavise od same hirurške procedure. Pre same anestezije potrebno je Vašem ljubimcu jedno izvesno vreme uskratiti hranu i vodu kako ne bi došlo do povraćanja i eventualnog gušenja za vreme i neposredno posle primene anestezije. Anestezija može biti opšta i lokalna. Lokalna anestezija se koristi kod kraćih zahvata i kod pacijenata koji su spremni na saradnju, jer u lokalnoj anesteziji ne dolazi do gubitka svesti. Opšta anestezija podrazumeva gubitak svesti i može biti injekciona i/ili inhalaciona (gasna). Injekciona anestezija se koristi za kratke procedure kao što su rendgenska snimanja, vađenje stranog tela iz uha i neki drugi kraći ruinski zahvati. Inhalaciona anestezija se izvodi uz pomoć anestetika koji se doprema do pluća pacijenta preko tubusa ( cevi ) koji se plasira u dušnik. Doza anestezije se individualno preračunava za svakog pacijenta u odnosu na starost, težinu, rasu, prisustvo i stepen bolesti kao i lekova koje pacijent uzima zbog hroničnih tegoba (lekovi za epilepsiju, dijabetes, hormoni, za srčane bolesnike...)
Tokom anestezije konstantno se prate vitalne funkcije pacijenta kao što su disanje, puls, EKG, temperature, koncentracija kiseonika u krvi i krvni pritisak. Praćenje ovih funkcija omogućava pavilno vođenje anestezije i blagovremeno reagovanje u nepredviđenim situacijama.
Buđenje iz anestezije je od velike važnosti za brz i efikasan oporavak posle hirurškog zahvata. Smanjenje telesne temperature je jedan od najvećih problema koji se javljaju u ovom periodu. U mogućnosti smo da obezbedimo kaveze sa odgovarajućom temperaturom u kojima se postiže lakši i brži oporavak. U našoj ambulanti mi težimo da naše hirurške pacijente pošaljemo kući u što kraćem roku posle hirurških intervencija jer svima je poznato da je oporavak najbolji i najbrži kod kuće. Međutim ukoliko Vaš ljubimac ima potrebu da ostane u našoj veterinarskoj ambulanti posle hirurgije (zbog teškog stanja, prirode povreda i sl.) u mogućnosti smo da mu obezbedimo i duži boravak u vidu hospitalizacije.
Sve usluge

Subscribe to our newsletter

We send e-mails once a month, we never send Spam!
    Pozovite nas