Ultrazvuk nam omogućava da vidimo unutrašnju građu mnogih organa. Omogućava da vidimo unutrašnje abnormalnosti kao što su čvorovi ,izrasline i ciste, koje se mogu uočiti,izbrojati i izmeriti. Mnoge organe koje je teško videti na običnom radiološkom snimku ( prostata npr. ) možemo lako videti ultrazvukom.

Šta je ultrazvuk?

Ultrazvuk se koristi za skeniranje unutrašnje strukture tela. Ultrazvuk funkcioniše tako što šalje visokofrkventne talase(zvuk ), usmerene na deo tela koji se ispituje. Zvuci koji se odbijaju ili “ehoi” se evidentiraju i na taj način stvaraju sliku koja se može videti na monitoru. Zvučni talasi se emituju iz malih ručnih sondi. Visokofrekventni talasi označavaju talase koje ljudsko uho ne može čuti.

Upotreba ultrazvuka u veterini

Ultrazvuk nam omogućava da vidimo unutrašnju građu mnogih organa. Omogućava da vidimo unutrašnje abnormalnosti kao što su čvorovi ,izrasline i ciste, koje se mogu uočiti,izbrojati i izmeriti. Mnoge organe koje je teško videti na običnom radiološkom snimku ( prostata npr. ) možemo lako videti ultrazvukom. Ehokardiografija ( ultrazvuk srca) omogućava nam da vidimo pokrete srca. Može se meriti kontraktilnost srca,uočiti područja gde su abnormalnosti u kretanju zida srca, dilatacije i zadebljanja zida komore i porediti sa normalnom vrednostima.

Da li koristiti ultrazvuk ili rendgensku diajgnostiku ?

Ultarzvuk omogućava veterinaru da vidi promene koje se dešavaju u okviru organa u telu ( ili unutar organa). Radiografija ( x-zraci) omogućava određivanje veličine, oblika i strukture u telu, ali ne dozvoljava vizuelizaciju unutrašnje strukture. Ultrazvuk nam omogućava da vidimo unutar organa ,kao i da promene procenimo i izmerimo. Ove dve dijagnostičke metode nikako ne isključuju jedna drugu, već su komplementarne i međusobno se dopunjuju.

Kako će to pomoći pri dijagnozi bolesti mog ljubimca?

Zavisi od toga šta  nije u redu sa vašim ljubimcem. Nakon temeljnog pregleda, rezultata krvi itd.  vaš veterinar može da izabere  ultrazvuk  kao  sledeći dijagnostički test koji treba  izvesti.       Ultrazvuk je veoma  koristan u dijagnostici abnormalnosti koje su diskretne i mogu se propustiti na  rendgenu  ili radiografiji,  na primer lako se otkrivaju mase ( tumori) na  jetri. Jednom otkrivena, masa se precizno izmeri što služi za kasnije  poređenje, pažljivo se prouče drugi organi zbog mogućnosti pojave metastaze (  tj da li se ili nije tumor proširio) što je potrebno zbog davanja tačne  prognoze.      

Ultrazvuk je  posebno koristan u dijagnostici zapaljenja pankreasa ( pankreatitis),  abnormalnosti nadbubrežne žlezde, tumora zida mokraćne bešike, infekcije  materica i mase koja se javlja iza i unutar   očne jabučice. Ultrazvukom mogu da se razlikuju benigna uvećanja  prostate od  raka prostate.       Kod životinja sa  čestim povraćanjem ultrazvuk se može koristiti da bi procenili da li je problem  unutar želuca,  jetre,  žucne kese ili pankreasa. Često se mogu  dijagnostifikovati problemi koji su povezani   sa stomakom ili  crevnim zidom kao  što je neoplazija ili se može otkriti strano telo koje je ljubimac progutao.      

Dijagnoza trudnoće  ultrazvukom se može  vršiti i ranije od 21. dana nakon oplodnje, što je mnogo ranije nego što  se to utvrdjuje rendgenom (42 dana).      

Za pregled srca,  ultrazvuk je najbolji  jer je srce organ  ispunjen tečnošću. Anomalije kao što su oboleli srčani mišić ( hipertrofična i  dilataciona kardiomiopatija), tečnost u srčanoj kesi  i urođene anomalije mogu se dijagnostikovati  sa procenom ozbiljnosti i praćenjem delovanja terapije.       Heart-base tumor  koji su retko vidljivi putm radiografije ( rendgenom) lako se uočavaju  ultrazvukom.       Ultrazvuk u nekim  slučajevima nije dovoljan za dijagnostifikovanje određene  bolesti ,ali   u odnosu na  starost,  pol, rasu,raniju istoriju,  fizičku snagu, rendgenske i  laboratorijske  nalaze  može  u  velikoj meri da doprinese  postavljanju  tačne i precizne dijagnoze.

Da li će ultrazvučni pregled boleti mog ljubimca?

Ultrazvučni pregled  nije bolan, niti je to invazivna metoda . Zbog   pritiska  sonde na pacijenta može  se javiti bol koji je posledica nekog patološkog procesa u organizmu. Ultrazvučni  pregled  se obično dobro podnosi, osim  ako pacijent  ima problem  kao što je pankreatitis koji se ,između  ostalog, manifestuje prisustvom bola jakog inteziteta. U tom slučaju postoje  lekovi za opuštanje pacijenta koji se mogu primeniti.

Da li moj ljubimac  mora da bude sediran ili anesteziran?

Običan ultrazvucni  pregled ne zahteva primenu anestezije ili sedativa i lako se obavlja na budnim  životinjama.

Da li mora da se odstrani dlaka?

Neophodno je odstraniti dlaku i staviti gel na kožu,na mestu koje se skenira neposredno pre pregleda. Ultrazvučni talasi ne mogu da putuju kroz vazduh, tako da će vašem ljubimcu morati da se ukloni dlaka na području koje se pregleda.

Mogu li vlasnici da prisustvuju pregledu?

Uglavnom zavisi od vlasnika ili pacijenta. Neki pacijenti su kooperativniji bez prisustva vlasnika. Neki vlasnici ne žele da budu prisutni. U većini slučajeva je korisno da vlasnici vide ultrazvučni snimak kako bi shvatili šta nije u redu sa njihovim ljubimcem.

Da li moj ljubimac treba da bude gladan?

Zavisi od  ultrazvučnog pregleda. Ukoliko se radi ultrazvučni pregled organa trbušne  duplje(materica, bubrezi…), poželjno je da creva budu prazna kako se ne bi  javljale senke koje mogu zbuniti veterinara. Ukoliko je potrebno životinju pre  pregleda sedirati ili uvesti u anesteziju onda svakako treba  obustaviti hranu i vodu u skladu sa  protokolima za anesteziju i sedaciju. Takođe prilikom ultrazvučnog pregleda  abdomena  poželjno je da Vaš ljubimac ne  vrši malu nuždu 4-6 sati kako bi se tečnost u bešici iskoristila kao  “ultrazvučni prozor” (kontrast) koji olakšava pregled.   Naša preporuka za ultrazvučni pregled  abdomena je da životinja ne jede 12-14 sati i da ne vrši malu nuždu 4-6 sati,  dok za pregled ostalih organa nema potrebe za posebnim režimom ishrane osim ako  pacijent ne treba da bude podvrgnut sedaciji ili anesteziji.

Koliko traje  ultrazvucni pregled?

Čitav pregled traje  30-40 minuta.

Šta je to ultrazvukom vođena biopsija i fine needle aspiracija pomoću ultrazvuka?

Biopsija  vođeni ultrazvukom i fine needle aspiracija su prilično bezbedne i malo  invazivne metode.    Ultrazvuk može da  koristi veterinaru kao “vodič” do organa ili dela organa gde je potrebno  uraditi  biopsiju ili aspiraciju. 

Biopsija podrazumeva uzimanje isečka tkiva, dok se aspiracijom uzima grupa  ćelija iz tkiva. Najveća opasnost pri biopsiji ili aspiraciji vođenoj  ultrazvukom predstavlja krvarenje sa mesta biopsije ili aspiracije. Postoje  obolenja koja narušavaju sposobnost organizma da stvori ugrušak i zaustavi  krvarenje. Najbolje je pre ovog dijagnostičkog postupka testirati životinju  kako bi bili sigurni da će moći da stvori ugrušak i da neće doći do fatalnog  krvarenja. U nekim situacijama,krvarenja će i pored svega biti tako da ukoliko  je potrebno može se uraditi i transfuzija.      

Postoje  situacije u kojima je teško ili nemoguće izvesti ultrazvukom vođenu biopsiju  ili aspiraciju. To se dešava kod usporenog zgrušavanja, prisustva tečnosti  stomačnoj ili grudnoj šupljini, ili ako je  organ suviše mali ili daleko od površine tela da bi moglo da mu se pristupi.  Uzorak koji se uzima pomoću ovih metoda je manji nego prilikom laparoskopije  ili operacije, pa ukoliko je promena na organu lokalizovana na malom prostoru,  može se desiti da je ne otkrijemo ili uzorak ne bude dovoljno veliki da uočimo  sve promene koje se dešavaju.      

Prednosti  ovih metoda je što su neinvazivne odnosno nije potrebno rasecanje površine  tela. Oporavak podrazumeva smanjenu fizičku aktivnost u naredna 24 časa.  Aspiracija se obično može izvesti bez anestezije kod kooperativni životinja.  Biopsija zahteva anesteziju I terapiju infuzijom. Oporavak od anestezije  traje2-24 časa,osim ako se oporavak ne produži zbog krvarenja.

Situacije u kojima je ultrazvuk od pomoći:

– Proširena komora (dilataciona i hipertrofična kardiomiopatija i urođene anomalije)
– Kontraktilnost (dilataciona kardiomiopatija)
– Valvularne insuficijencije-slabost srčanih zalistaka(endokarditisi i urodjene anomalije)
– Tečnost u srčanoj kesi
– Delotvornost terapije
- Jetra: ultrazvuk moze pomoći pri dijagnozi hepatitisa, neoplazija jetre, kamena u žučnoj kesi, zagušenja jetre, portalni šant
- Bubrezi: hidronefroza, neoplazija, kamen, ectopija uretera, pyelonephritis (gnojna upala), hronična bubrežna slabost, toksikoze
- Slezina: haemangoisarcoma,haemangioma, haematoma,pucanje slezine
- Bešika: kamen, upale,tumori,ectopija uretera
- Prostata: cista prostate, abscesi, tumori prostate, benigne hiperplazije prostate
- Materica: trudnoća može biti otkrivena i pre 21. dana ultrazvukom i ultrazvuk je veoma pouzdan kod otkrivanaj gnojnih upala materice.
- Nadbubrežna žlezda-ultrazvuk je prilično pouzdan u dijagnozi hiperadrenokorticizma- Kušingovog sindroma i može utvrditi da li je oboljenje izazvano tumorom nadbubrežne žlezde.
- Pankreas: omogućava da se uoči zapaljeneje pankreasa, tumore pankreasa i insulinome.
- Gastrointestinalni trakt: gastrointestinalni trakt se može detaljno pregledati ultrazvukom, što omogućava uočavanje stranog, tumora i zadebljanja zida.
- Ultrazvuk može takođe potvrditi prisustvo tečnosti u stomaku,potvrditi peritonitis i proveriti da li je došlo do širenja tumora na ilijačne i mezenterijalne limfne čvorove.
Ultrazvuk je koristan u posmatranju retrobularnog tkiva i procenu intraokularnih tkiva, uočavanje odvajanja mreznjace i urođenih anomalija oka.
Ultrazvuk se koristi kod hromosti, u dijagnostikovanju abnormalnosti tetive bicepsa i supraspinalne tetive i u praćenju osteohondroze.
Ultrazvuk je veoma koristan za procenu zglobova kolena i ramena.

Subscribe to our newsletter

We send e-mails once a month, we never send Spam!
    Pozovite nas