EKG – Elektrokardiografija

EKG ( elektrokardiografija ) je medicinska procedura koja se zasniva na merenju električne struje veoma niskog napona a koja se proizvodi i oslobađa tokom kontrakcija srčanog mišića. Tako izmereni električni napon se grafički prikazuje u odnosu na protok vremena. Na grafikonu se procenjuje oblik nastale krive I mere se amplitude, pa se na osnovu toga vrši procena funkcije samog srčanog mišića.

Elektrokardiografija ( EKG )  se sprovodi ukoliko se sumnja na bilo koju nepravilnost u srčanom radu (aritmija) i ukoliko se javljaju episode padanja i gubljenja svesti. Elektrokardiogram (EKG) može identifikovati kontinuirane aritmije. Ukoliko aritmija nije prisutna sve vreme, preporučeno je da Vaš ljubimac nosi Holter monitor (uređaj koji snima srčani rad) kod kuće.

Takođe EKG pregledom mogu se utvrditi određene telemetrijske vrednosti srčanog mišića koje ukazuju na hipertrofiju srca ili na nepravilnost u radu srčanih zalistaka. Mi u veterinarskoj ambulanti Guta posedujemo savremeni EKG uređaj koji daje 12 izvoda ( kanala) i trenutno predstavlja najsavremeniji uređaj te vrste u našoj zemlji.

SAZNAJ VIŠE O KARDIOLOŠKIM PROBLEMIMA

Opis proceudre

EKG je snimak električne aktivnosti srca, povezan je na životinju preko specijalnih štipaljki koje se mogu zakačiti na grudni koš i noge. U Veterinarskoj Ordinaciji Guta procedura traje nekoliko minuta, nakon čega se snimak štampa i čita ga veterinar.

Telemetrijski monitoring EKG -a

U telemetrijskom monitoringu, transmiter je zakačen za grudni koš životinje. Krajevi EKG elektoda su zakačene na lepljivi flaster koji se stavlja na kožu životinje (nakon što je dlaka sa grudi obrijana), tako da je ovaj uređaj pogodan za dužu upotrebu. Telemetrija se koristi za hospitalizovane pacijente, jer pruža  24-oročasovni EKG nadzor.

Holter monitor EKG -a

Holter monitor je digitalni uređaj koji snima EKG. Zakačen je na grudni koš pomoću flastera i obmotan trakom ili zavojem. Kontinuirano snima EKG 24 sata i za to vreme je bitno ispratiti aktivnost životinje – kada je trčala, spavala, kada se onesvestila itd. Uređaj se skida nakon 24h i čita se zapis.

Priprema pasa i mačaka za EKG procedure

Ukoliko se koriste lepljivi flasteri, potrebno je obrijati dlaku sa predela kože gde će oni biti zalepljeni.

Potencijalne komplikacije kod primene EKG dijagnostike

Elektrokardiografija je veoma bezbedna procedura. Eventualne komlikacije su skidanje elektroda od strane životinje ili olabavljenje zavoja koji drži monitor ili transmiter na grudima.

Tekst priredila Milica Tadić, student 3. godine Fakulteta Veterinarske Medicine Univerziteta u Beogradu

Sve usluge

Subscribe to our newsletter

We send e-mails once a month, we never send Spam!
    Pozovite nas