LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

U odseku za laboratorijsku dijagnostiku Veterinarske Ambulante GUTA rade se sledeće analize: krvna slika,biohemijski testovi, alergološke analize, titar antitela protiv virusa besnila ( FVN test ), štenećaka,mačije kuge, bruceloze, herpes virusa i leptospiroze, hormonske analize, analiza urina, serološki testovi i citologija ( FNA- fine needle biopcy ), vaginalni razmati, krvni razmazi preparati iz otiska tkiva, citološki pregledi punktata abdomena, grudne duplje, cerebrospinalne tečnosti.

Većinu ovih analiza obavljamo samostalno u našoj laboratoriji u kojoj posedujemo najsavremeniju opremu svetski priznatih proizvođača. Od laboratorijske opreme imamo mikroskop ( NICON-Japan), aparat za određivanje kompletne krvne slike namenjen isključivo za životinje – VetAutoRead ( IDEXX-USA), aparat za automatsku robotizovanu analizu biohemijskih parametara vlažnom metodom ( zlatni standard u biohemijsmoj analitici).

Za izvođenje ovih analiza naše osoblje je tokom redovnog školovanja i dodatnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu prošlo adekvatne obuke o čemu svedoče brojni sertifikati i licence koje posedujemo u našoj ambulanti.

Analize koje zahtevaju dodatnu opremu i osposobljenost radimo u saradnji sa partnerskim laboratorijama: VetLab, Pasterov Zavod iz Novog Sada, Katedra za Patologiju Fakulteta Veterinarske Medicine Univerziteta u Beogradu…

Laboratorijska dijagnostika u savremenoj veterini zauzima vodeće mesto u odnosu na sve druge dijagnostičke procedure. Ona daje osnov i polaznu tačku za sve druge analize i procedure koje se rade. Uz pomoć laboratorijskih analiza potvrđuje se ili negira klinička dijagnoza, omogućava prognoza napretka bolesti, prati se terapija, obezbeđuje sigurna hirurška procedura u pogledu izbora anestezije i izbora samih hirurških tehnika i sl.

Izbor ambulante u kojoj će se vršiti laboratorijske analize skoro uvek je vezan za cenu. Cena zavisi od broja urađenih pojedinačnih analiza i kvaliteta upotrebljenih reagenasa i dijagnostičkih testova pa se o ova dva parametra treba raspitati pre konačne odluke, pošto za manju cenu se obično dobije i manje parametara. Vidi više o cenama laboratorijskih analiza.

KOMPLETNA KRVNA SLIKA (KKS)

Ukazuje nam na anemiju, infekciju. KKS nam takođe  pruža informaciju o izgledu broju i funkciji krvnih ćelija. Crvene krvne ćelije  prenose kiseonik a bele učestvuju u borbi protiv infekcije.

Za bolje razumevanje ovih parametara pogledajte kratko tumačenje za svaki od njih:

BIOHEMIJA KRVI

Oni nam pokazuju funkcionalno stanje pojedinih organa i organskih sistema.

Za bolje razumevanje ovih parametara pogledajte kratko tumačenje za svaki od njih:

ANALIZA URINA

Predstavlja najznačajniju laboratorijsku metodu za utvrđivanje zdravlja i funkcije urinarnog sistema, pogotovu prilikom ranog otkrivanja bolesti bubrega pogotovu kod starijih životinja. Urin se testira na glukozu, proteine, crvene i bele krvne ćelije, epitelne ćelije,sediment i dr. Analiza urina može da pruži mnogo više informacija ako se istovremeno uradi i biohemijska pretraga krvi.

Mikrobiološka analiza urina se radi radi utvrdjivanja prisustva uzročnika oboljenja. Tom prilikom se pažnja obraća na bakterije i gljivice koje mogu biti uzročnici.
Uzimanje uzorka vrše sami vlasnici ili veterinar. Kod veterinara uzimanje uzorka može biti kateterom ili uz pomoć igle (cistocenteza) kada se punkcijom mokraćne bešike dobija uzorak. Cistocenteza predstavlja i jedini sterilan način uzimanja koji je neophodan za odgovarajuće analize.

ALERGOLOŠKE ANALIZE

Alergološke analize i testovi se rade kako bi se utvrdio uzročnik alergije kod vašeg ljubimca. Analize se rade iz krvi i rade se na 3 osnovne grupe alergena: alergeni iz okruženja, alergeni iz hrane i alergeni iz prirode.

HORMONSKE ANALIZE

Ispitivanje njene funkcije je od velikog značaja. Kod pasa se češće javlj hipo-funkcija (smanjena) a kod starijih mačaka je češća hiper-funkcija (povećana). Zbog mnoštva uzroka koji mogu dovesti do poremećaja funkcije štitne žlezde (TSH, tumori, autoimuna reakcija) kod nepravilnog nalaza hormona štitne žlezde potrebno je uraditi više dijagnostičkih testova kao i ultrazvučni pregled kako bi se postavila tačna i pravilna dijagnoza.
Određivanje koncentracije ovog hormona od neprocenjive je važnosti u reprodukciji prilikom određivanja plodnih dana. Pored toga ispitivanja vrednosti progesterona su značajne prilikom dijagnostifikovanja i terapije pojedinih patoloških stanja kao što su sterilitet i tumori genitalnog trakta.

SEROLOŠKE ANALIZE

Kao  vlasnik trebate se upoznati sa bolestima koje često ne daju jasne simptome, a  koje mogu ugroziti život vašeg ljubimca ukoliko se ne tretiraju na vreme odgovarajućim lekovima.  Navodimo neke od bolesti za koje postoje brzi   i pouzdani testovi koijma se za nekoliko minuta dobija odgovor o  zdravstvenom stanju ljubimca.

CITOLOŠKE ANALIZE

TITAR ANTITELA

titar antitela besnilo

Laboratorijsko određivanje količine specifičnih antirabičnih antitela u serumu pasa i mačaka – titra antitela protiv virusa besnila se koristi za procenu efikasnosti imunog odgovora na vakcinu protiv besnila posle izvršene aktivne imunizacije ili na antigene virusa besnila u svrhu dijagnostike infekcije virusom besnila. Sastavni je deo certifikata za putovanje ljubimaca u države Evropske Unije i u druge države kao što su Australija, Novi Zeland, Japan, Izrael itd. koje zahtevaju ovu analizu.

PATOHISTOLOGIJA

GENETSKI TESTOVI

Sve usluge

Subscribe to our newsletter

We send e-mails once a month, we never send Spam!
    Pozovite nas