16maj

VAKCINACIJA PASA MAČAKA I ZEČEVA

Vakcinacija predstavlja najefikasniji način suzbijanja bolesti koje su smrtonosne za naše ljubimce. Pored toga vakcinacijom se sprečavaju i neke zoonoze – bolesti koje se sa životinja mogu preneti na ljude ( vakcina protiv besnila, vakcina protiv leptospiroze…)

Hirurgija
16maj

HIRURGIJA

U našoj veterinarskoj ambulanti vršimo hirurške intervencije iz sledećih oblastiČđ: opšta hirurgija, ortopedija, hirurgija tumora, hirurgija kože, hirurgija urogenitalnog trakta, hirurgija glave i vrata, neurohirurgija, sterilizacije i kastracije, hirurgija abdomena, kile, hernije….

Onkologija
16maj

ONKOLOGIJA

Sarkom, limfom, mastocitom, osteosarkom, planocelularni karcinom, hemangiosarkom, lipom, liposarkom, tumori mlečne žlezde ( tumori na grudima kod kuja i mačaka) su najčešći oblici tumora sa kojima se srećemo u našem svakodnevnom radu.