Za putovanje sa Vašim psom u Hrvatsku važe opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije koja podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija.

Guta Vet

Analizu titra antitela protiv virusa besnila, izdavanje pasoša i potvrde o zdravstvenom stanju su sastavni deo našeg svakodnevnog posla i njih možete uraditi kod nas. Odlazak u veterinaarsku inspekciju i pribavljanje sertifikata se radi lično ili to možemo uraditi i mi uz odgovarajuću nadoknadu.