GutaVet.com Biohemijski testovi

Biohemijski testovi

Biohemijski  testovi nam pokazuju funkcionalno stanje pojedinih organa i organskih sistema.

  • Jetra (ALT,  AST, AP, ukupni,direktni i indirektni bilirubin, holesterol i ukupni proteini).  Ova grupa parametara nam pomaže da otkrijemo različite funkcionalne, zapaljinske,  infektivne i neoplastične (nenormalan rast ćelija) promene na jetri i žučnoj  bešici.
  • Bubrezi (urea, kreatinin, fosfor, amilaza, albumini i  globulini). Ova grupa parametara ukazuje na zdravlje i funkciju bubrega. Oni su  mnogo precizniji kada su u kombinaciji sa analizom urina.
  • Pankreas (glukoza, amilaza, lipaza i trigliceridi). Ovi  parametri su poremećeni kod oboljenja pankreasa i poremećaja metabolizma  ugljenih hidrata.
  • Mišići i kosti. Kalcijum i fosfor nam pomažu da utvrdimo  pravilnost metabolizma kostiju. Enzimi kao što su kreatinin kinaza i AST su  promenjeni kod oštećenja, trauma i zapaljenja mišića

Elektroliti (Na, K, Cl, Mg, Ca, P) nam ukazuju na  zdravlje i stepen hidracije ćelija u organizmu. Nedostatak ili višak ovih  elektrolita može uticati na fizičko ili   mentalno zdravlje.

Leave a Reply