Zoonoze ili zoonotske bolesti predstavljaju bolesti koje se sa životinja prenose na čoveka. Neke bakterije, virusi, prioni, paraziti i gljivice, za koje mačke i psi predstavljaju prave ili prelazne domaćine, mogu se preneti na ljude. Uvek treba imati na umu da mačke i psi ne moraju da pokazuju bilo kakve znake oboljenja. Posebno treba biti oprezan sa mačkama koje samostalno i bez kontrole duže ili kraće vreme provode u spoljašnjoj sredini bez kontrole. One po pravilu posećuju kontejnere i smetlišta, za njih svojevrsne supermarkete na otvorenom, iz kojih mogu doneti u kuću uzročnike infektivnih bolesti kao što je hepatitis A na primer.

Guta Vet

Kako se zoonoze prenose na ljude?!

Zoonoze se mogu preneti direktnim kontaktom sa zaraženim ljubimcem, preko zaražene hrane i vode, preko vetkora, (muve, krpelji, buve, komarci) ili boravkom u istom prostoru. Uzročnici zaraznih bolesti se nalaze i prenose preko pljuvačke, ugriza i ogrebotine, iskašljanog sadržaja, preko kože i dlake, izmeta, urina i ujedom vektora.

Ko je izložen riziku?

Neke od zoonoza koje možemo dobiti od naših ljubimaca su:

Kako smanjiti rizik od zoonoza?

  • Nosite rukavice kada radite u bašti pošto se izmet i urin naših ljubimaca sigurno tu nalazi.
  • Budite oprezni i izbegavajte da dajete Vašem ljubimcu termički neobrađeno meso pošto se mnogi uzročnici mogu preneti ovim putem.
  • Obavezno očistite šape i nokte posle povratka iz svake šetnje.
  • Ako Vas pas ili mačka ujedu ili ogrebu, obavezno se obratite doktoru da Vas pregleda.
  • Lična higijena je najbolja preventiva, i zato perite ruke posle igre sa Vašim ljubimcem, kao i nakon čišćenja i pranja posuda i opreme Vaših ljubimaca.
  • Ukoliko usvojite novog ljubimca sa ulice ili iz prihvatilišta, držite ga odvojeno od Vaših ljubimaca dok ne završite sve procedure vezane za tretman protiv parazita i vakcinaciju.

ZAPAMTITE da je preventiva jedini način da se značajno smanji rizik od mogućnosti dobijanja i prenošenja zoonoza. U tom lancu Vi ste jedina karika od koje zavisi zdravlje Vas, Vaših ukućana i naravno Vaših ljubimaca.