Slabost srca se ispoljava onda kada srce nije u stanju da pumpa dovoljno krvi kako zadovoljilo potrebe tela za kiseonikom i hranljivim materijama. Kada se javi slabost srca organizam pokušava da kompenzuje nedostaju na različite načine. Ta kompenzacija se ogleda u povećanom krvnom pritisku, ubrzanom radu srca i zadržavanju tečnosti u organizmu.

Guta Vet

Uzroci srčane slabosti

  • Slabost srca može da ima mnoge uzroke. Najčešći uzroci su promene u zidu srčanog mišića, promene na zaliscima i suženja velikih krvnih sudova. Kao i kod ljudi, promene na srcu mogu biti od rođenja ili se mogu razviti kasnije tokom života.
  • Stečene promene mogu biti posledica virusnih i bakterijskih infekcija, posledice neadekvatne ishrane, gojaznosti i sl. Kod naših ljubimaca veliku ulogu u oštećenju srca i krvnih sudova igra prisustvo srčanog crva – parazita koji parazitira u srcu i krvnih sudovima pluća.
  • Stečene promene mogu biti posledica virusnih i bakterijskih infekcija, posledice neadekvatne ishrane, gojaznosti i sl. Kod naših ljubimaca veliku ulogu u oštećenju srca i krvnih sudova igra prisustvo srčanog crva – parazita koji parazitira u srcu i krvnih sudovima pluća.

Simptomi slabosti srca

Ukoliko sumnjate da Vaš ljubimac pati od slabosti srca, možete ta dovesti u našu veterinarsku ordinaciju. Dijagnostifikovanje bolesti počinje kliničkim pregledom. Slušanje grudnog koša uz pomoć stetoskopa nam omogućava da identifikujemo svaki patološki zvuk, ritam ili promene na plućima. Nakon toga se pristupa usko specijalnim ispitivanjima kao što su analiza krvi, rendgenski dijagnostika, ultrazvuk i/ili EKG. Mi smo u Veterinarskoj Ambulanti GUTA u mogućnosti da vam pružimo svaku od ovih analiza i dijagnostičkih procedura.
Rendgenskim snimanjem grudnog koša mi dobijamo informacije o veličini i obliku srca i krvnih sudova koji se nalaze u grudnom košu. Takođe imamo i uvid o eventualnim posledičnim promenama na plućima.
Ultrazvuk srca, koji se još naziva i ehokardiografija, je takođe jedna od opcija kojom se može ispitati funkcija srca i koja se mnogo koristi. Služi da bi se odredila debljina zida komora, vizuelizovala funkcija zapisala i video smer u kome se kreće krv kroz srce.
EKG je instrument koji beleži prolazak neuroelektričnog impulsa kroz srce. Neuroelektričnog impuls ima ulogu da dovede do kontrakcije srčanog mišića. Nepravilnosti EKG-a ukazuju na određenu patologiju, pomoću njega se prati pravilnost ritma i takođe ukazuje na veličinu i debljinu komora i njihovih zidova.
Ovo testovi su korisni kako bi se procenila oštećenja na drugim organima a koja nastaju kao posledica srčane slabosti. Osim toga pojedini parametri direktno ukazuju na probleme sa kardiovaskularnih sistemom. Analize krvi i urina su neophodne i tokom terapije da bi se procenio sam efekat terapije i da bi se izbegle i predupredile određene neželjene posledice koje mogu nastati usled primene lekova kao što su dehidracija, poremećaj odnosa elektrolita u cirkulaciji kao i oštećenja bubrega, jetre i hematopoetskog sistema.
Postoji veliki broj terapijskih protokola koji se primenjuju u veterini kod lečenja srčane slabosti. Izbor protokola zavisi od vrste i stepena poremećaja kao i od individualnih karakteristika i mogućnosti pacijenta i vlasnika. Većina pasa i mačaka u početnim i srednje razvijenim stadijumima srčane slabosti dobro reaguje na terapiju i značajno dobija na kvalitetu i dužini života. Pacijenti u poodmaklim stadijumima nažalost uglavnom imaju progresivni tok bolesti. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto je rana dijagnostika srčanih oboljenja veoma bitna za uspeh terapije. Terapija srčane slabosti je doživotna i uglavnom zahteva redovne kontrole i analize kako bi se na vreme otkrile eventualne promene kako bi se na osnovu njih terapija korigovala.

Ako Vaš ljubimac pokazuje bilo koji od kliničkih znakova srčane slabosti budite slobodni da zalažete pregled u Veterinarskoj Ambulanti GUTA.​