06jun

STOMATOLOGIJA

Idemo dalje od čišćenja zuba i nudimo potpunu oralnu zdravstvenu negu s širokim spektrom napredne stomatologije, uključujući terapiju kanala korena i izradu krunica. Takođe Gutavet ambulanta je opremljena i obučena za maksilofacijalnu hirurgiju, poput hirurških operacija fraktura gornje i donje vilice, kao i dijagnozu i lečenje oralnih i facijalnih tumora.