Šta treba pripremiti pre puta?

 • Proverite da li su sve vakcine i lekovi protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita dati i upisani na vreme
 • Raspitati se o specifičnostima koje vas očekuju na destinaciji kao što su endemske bolesti, ujedi zmija…
 • Rezervisati smeštaj koji prima ljubimce i na vreme rezervisati sve potrebne avionske, brodske, železničke i autobuske karte koje su potrebne za Vašeg ljubimca

Šta spakovati?

 • Lekove i paket za prvu pomoć
 • Posude za hranu i vodu
 • Povodnik i ogrlicu
 • Ležaljku, jasuk ili ćebe
 • Hranu i poslastice za Vašeg ljubimca

Dokumenta koja su potrebna da bi putovali u inostranstvo sa psom ili mačkom podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom, da poseduje veterinarski sertifikat i da ima pasoš

Guta Vet

Za putovanje u zemlje EU potreban je i titar antitela protiv virusa besnila koji mora da se pribavi 90 dana pre puta

Šta treba imati pri ruci tokom puta?

Putovanje avionom sa psom i mačkom:

 • Dimenzije transportera moraju da odgovaraju zahtevima aviokompanije
 • Aviokompanije ograničavaju broj ljubimaca koji se može naći u putničkoj kabini na jednom letu
 • Ljubimac mora da ima avionsku kartu koju je potrebno obezbediti na vreme

Putovanje automobilom sa psom i mačkom:

 • NIKADA ne ostavljajte Vaše ljubimce same u zatvorenom automobilu
 • Ograničite kretanje Vašem ljubimcu tako što ćete nabaviti povodnik koji se pričvršćuje za sigurnosni pojas
 • Pravite kratke pauze kako bi Vašem ljubimcu obezbedili vodu i male obroke

USLOVI U POGLEDU DOKUMENTACIJE I POTREBNIH ANALIZA ZA PUTOVANJE U POJEDINE ZEMLJE SVETA

Za putovanje sa Vašim psom ili mačkom u Grčku važe opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije koja podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija.
Putovanje sa psom i mačkom u zemlje Evropske Unije ( EU ) je jednostavno i na željenu destinaciju možete ići automobilom, autobusom, vozom, brodom ili avionom. Opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija. Pojedine zemlje EU imaju svoje lokalne propise koji se mogu razlikvati i biti strožiji od opštih propisa koji važe za sve zemlje.
Za putovanje sa Vašim psom ili mačkom u Hrvatsku važe opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije koja podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija.
Dokumentacija i analize koje su potrebne za ulazak Vašg psa ili mačke u Australiju su obimne i potrebno je minimum 180 dana ( 6 meseci) pred put početi sa njihovim pribavljanjem. Prvi korak je podnošenje zahteva za uvoznu dozvolu i karantin koji je u ovoj zemlji obavezan. Da bi se podneo zahtev, pas ili mačka moraju da imaju urađen test titra antitela na virus besnila. Karantin za pse I mačke u Australiji traje najmanje 10 dana. Drugi korak je rezervacija avionskog transporta i u odnosu na datum vreme i leta rezervacija karantina. Treći korak je najzahtevniji, obuhvata kompletiranje i pregled celokupne dokumenacije koja je potrebna i over ate dokumentacije kod nadležnog veterinaarskog inspektora. Četvrti korak je slanje Vašeg ljubimca nakon pribavljene kompletne dokumentacije i njegov ili njen boravak u karantinu do trenutka ponovnog susreta sa vama.
Dokumentacija i analize koje su potrebne za ulazak Vašg psa ili mačke na Novi Zeland su obimne i potrebno je minimum 180 dana ( 6 meseci) pred put početi sa njihovim pribavljanjem. Prvi korak je podnošenje zahteva za uvoznu dozvolu i karantin koji je u ovoj zemlji obavezan. Da bi se podneo zahtev, pas ili mačka moraju da imaju urađen test titra antitela na virus besnila. Karantin za pse i mačke na Novom Zelandu traje najmanje 10 dana. Drugi korak je rezervacija avionskog transporta i u odnosu na datum vreme i leta rezervacija karantina. Treći korak je najzahtevniji, obuhvata kompletiranje i pregled celokupne dokumenacije koja je potrebna i over ate dokumentacije kod nadležnog veterinaarskog inspektora. Četvrti korak je slanje Vašeg ljubimca nakon pribavljene kompletne dokumentacije i njegov ili njen boravak u karantinu do trenutka ponovnog susreta sa vama.
Za putovanje sa Vašim psom ili mačkom u Nemačku važe opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije koja podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija.
Za putovanje sa Vašim psom ili mačkom u Italiju važe opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije koja podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija.
Za putovanje sa Vašim psom ili mačkom u Sloveniju važe opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije koja podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija.
Za putovanje sa Vašim psom ili mačkom u Švedsku važe opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije koja podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija.
Za putovanje sa Vašim psom ili mačkom u Švajcarsku važe ista opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije, iako Švajcarska nije njen član. Ta pravila podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija. Za Švajcarsku treba napomenuti da se svaka eventualna nepravilnost ili pokušaj krivtvorenja bezuslovno najstrože kažnjavaju. Kazne idu od novčanih pa do eutanazije pasa i mačaka.
Za putovanje sa Vašim psom ili mačkom u Izrael važe ista opšta pravila za ulazak sa psom ili mačkom u zemlje Evropske Unije, iako Izrael nije njen član. Ta pravila podrazumevaju da je Vaš ljubimac obeležen mikročipom,redovno vakcinisan protiv besnila, da poseduje titar antitela protiv virusa besnila koji mora da bude urađen minimum 90 dana pred put, uredan pasoš, potvrdu o zdravstvenom stanju i odgovarajući sertifikat koji izdaje nadležna veterinarska inspekcija. Za Izrael treba napomenuti da se svaka eventualna nepravilnost ili pokušaj krivtvorenja bezuslovno najstrože kažnjavaju. Kazne idu od novčanih pa do eutanazije pasa i mačaka.