Sterilizacija pasa i mačaka se najčešće sprovodi iz dva razloga: kao kontrola populacije ovih životinja i zbog modifikacije ponašanja. Postoji i treći, medicinski razlog, kada dođe do raznih oboljenja kao što su lažna trudnoća, piometra (pyometra), ciste i tumori na jajniku i materici.

Guta Vet

Kod nas je već dosta napisano o hirurškoj kastraciji koja se može izvesti na dva načina:
1. Uklanjanje gonada (jajnika i testisa) i
2. Podvezivanje jajovoda kod ženki i semevoda kod mužijaka.
Ove metode su ireverzibilne (nepovratne) što znači da se nakon njihove primene trajno gubi reproduktivna sposobnost. Osim toga obe metode zahtevaju opštu anesteziju kako bi se zahvati odradili.

Reverzibilne i ireverzibilne nehiruške metode

Što se tiče nehirurških metoda one mogu biti reverzibilne (povratne, odnosno da nakon prestanka dejstva leka koji se koristi vraća se polna sposobnost) i ireverzibilne. Takođe većina ne zahteva opštu anesteziju da bi se primenila. Lekovi sa reverzibilnim dejstvom se koriste ukoliko želimo da odgodimo estrus ili privremeno da modifikujemo određeno ponašanje dok se ireverzibilne koriste za trajno uklanjanje polne sposobnosti.
Nehirurška kastracija (sterilizacija) pasa i mačaka može da se izvrši hemijskim agensima, citotoksičnim agensima, raznim lekovima (najčešće hormonima) i imunokastracija.

koji se najčešće upotrebljavaju su formaldehid, krezol i neki drugi proizvodi hemijske i petro industrije. Primenjuju se davanjem u hranu i/ili injekciono. Davanjem u kraćem period (do 6 meseci) uglavnom izazivaju prolaznu neplodnost, kako kod mužijaka tako I kod ženki, dok duža izloženost ovim agensima dovodi do trajne neplodnosti.
kao što su teški metali i pojedini radioaktivni izotopi mogu se direktno ubrizgavati u testise, epididimis i jajnike, odakle se ne resorbuju već lokalno deluju uništavajući polne ćelije i/ili ćelije koje su zadužene za njihov rast, razvoj ili održanje.
se više od 40 godina upotrebljavaju kako bi se kontrolisao estrusni ciklus. Njihova primena je bezbedna samo ako se koriste u strogo kontrolisanim uslovima uz poštovanje preporučenih protokola pošto je jasno dokazano posledično kancerogeno delovanje prilikom kontinuirane i nekontrolisane primene. Lekovi i hormone koji se upotrebljavaju mogu delovati na same gonade sprečavajući ovulaciju ili spermatogenezu, a mogu delovati i preko hipofize gde dovode do prestanka lučenja hormona koji utiču na sintezu testosterone i estrogena sa posledičnim izostankom “proizvodnje” spermatozoida i jajnih ćelija. Njihova primena predstavlja reverzibilan metod.
predstavlja savremeni vid trajnog (ireverzibilnog) kontrolisanja reproduktivnog ciklusa koji uz pomoć vakcina dovodi do sinteze antitela protiv različitih faktora koji imaju važnu ulogu u reprodukciji (antitela protiv hormona hipofize, ćelija žutog tela, spermatozoida…). Pošto predstavlja trajan, relativno siguran metod koji ne zahteva anesteziju, sve je više u primeni i preti da potisne hirurški metod u potpunosti.