Kompletna krvna slika (KKS) nam ukazuje na anemiju, infekciju. KKS nam takođe pruža informaciju o izgledu broju i funkciji krvnih ćelija. Crvene krvne ćelije prenose kiseonik a bele učestvuju u borbi protiv infekcije.

Guta Vet