Većina nas nije čula za Babezije kao mikroorganizme koji postoje i koji se nalaze svuda oko nas. Babezije su protozoe koje napadaju i uništavaju eritrocite kod naših ljubimaca izazivajući anemiju. Nešto slično se dešava kod ljudi koji su inficirani malarijom. Rod Babesia je rasprostranjen u celom svetu i ima preko 100 do sada opisanih vrsta. Ovo protozoalno oboljenje se javlja uglavnom kod pasa i dosta retko kod mačaka. Kod pasa je registrovano oboljenje sa sledećim vrstama: Babesia canis, Babesia Gibsoni i Babesia Conrade. Ove babezije nisu opasne i prenosive na ljude. Kod ljudi se sreće Babesia microti. Babezija se sa obolelih na zdrave pse prenosi preko krpelja, u kojima se i odvija jedan deo razvojnog ciklusa. Može se preneti i ujedom sa obolelog na zdravog psa, kao i preko placente sa kuje na štenad. Iako je prisutna tokom cele godine, mi u Veterinarskoj Ambulanti GUTA najčešće se srećemo sa njom u vlažnim i toplim periodima godine (proleće i jesen). Nije uočena rasna predispozicija, ali je primećeno da stariji psi mogu biti nosioci Babezija bez ispoljavanja kliničkih simptoma. Latentno inficirane kuje ( infekcija bez prisustva kliničkih simptoma) predstavljaju potencijalnu opasnost kada se nalaze u priplodu. Smatra se da je potrebno da se krpelj na psu hrani najmanje 2 dana kako bi preneo uzročnika. Kada infektivni oblik babezije uđe u oranizam psa on se razmnožava i jednim delom ulazi u eritrocite gde dovodi do njihove destrukcije a drugim delom odlazi u kostnu srž, slezinu i druge organe gde može da pređe u latentni (mirujući) oblik ili da izazove zapaljinsku reakciju. Najčešće zapaljinsku reakciju srećemo na bubrezima, jetri, očima, mozgu i plućima.

Guta Vet

Klinička slika BABEZIOZE!

Inkubacioni period traje između 2-21 dan, nakon čega se javjaju simptomi. Većina pasa ne pokaže bilo kakve simptome i od njih jedna grupa preboli i izbaci u potpunosti uzročnika iz organizma, dok drugi postanu nosioci bolesti. Nosioci mogu postati i psi koji nisu izlečeni do kraja. Kod nosioca uzročnika babezioze, simptomi se mogu pojaviti kada dođe do slabljenja njihovog imuniteta usled stresa ili neke druge bolesti na primer. Bolest se može razviti sa i bez komplikacija u zavisnosti od statusa napadnutog organizma i prisutnosti drugih uzročnika bolesti.

Kada se bolest razvija bez komplikacija od simptoma se javlja povišena temperatura, anemija koju prati bledilo vidljivih sluzokoža, gubitak apetita, malaksalost, pospanos, vrtoglavica i povraćanje. Zbog povećanog raspadanja eritrocita urin postaje tamniji i njegova boja varira od tamno narandžaste, preko mrke do boje koka-kole.

Kod slučajeva koji su praćeni komplikacijama najčešće dolazi do zastoja u radu bubrega koji je najčešće fatalan. Takođe mogu se javiti simptomi vezani za nervni sistem, poremećaji u koagulaciji, radu jetre, pankreasa, srca. Pošto organizam prepoznaje napadnute eritrocite, on ih uništava razvijajući antitela protiv njih. Kada se uzročnik izbaci iz organizma, usled imunološkog poremećaja koji može da nastane, može doći do stvaranja antitela protiv sopstvenih eritrocita sa posledičnom pojavom autoimmune hemolitičke anemije.

Bez obzira da li se bolest manifestovala sa ili bez komplikacija u svakom trenutku može da nastupi fatalni ishod.

DIJAGNOZA BABEZIOZE

TRETMAN I LEČENJE BABEZIOZE

PROGNOZA

PREVENTIVA

Preparati koji se koriste kao prevetiva:

 • FORESTO 
  Antiparazitska vodootporna ogrlica bez mirisa! Eliminiše krpelje, buve i vaši i odbija krpelje.
 • ADVANTIX
  Spot-on ampula protiv buva i krpelja za pse
 • BRAVECTO
  Tablete protiv buba i krpelja
 • NEXTGARD
  Preparat koji istovremeno pse štiti od buva, krpelja, crevnih parazita i SRČANOG CRVA! Jedna NEXGARD tableta za mesec dana dejstva!