Oboljenja bubrega javlja se i kod pasa i kod mačaka, naročito kod starijih ljubimaca. Pre nego što pojasnimo šta sve utiče na pojavu oboljenja, bitno je znati šta su bubrezi, odnosno koja je njihova uloga u organizmu. Bubrezi su parni organi, koji se sastoje od jedinica koji se zovu nefroni. Uloga nefrona, i samih bubrega je da filtriraju krvi i na taj način izbacuju iz organizma otpadne produkte metabolizma, i da održavaju optimalnu kocentraciju i odnos mineralnih materija i tečnosti u organizmu.

Guta Vet

Oboljenje bubrega može biti akutno i hronično.

Šta je bitno u ishrani za ljubimce sa bubrežnim oboljenjem?

IPAKITIN

Još jdena od bitnih stavki kvalitetnih proteina je taj da se ne bi gubila mišićna masa i time životinja izgledala kahektično.

Kod izbora proteina animalnog porekla nikako kod ovih pacijenata ne treba davati iznutrice jer one imaju povećan odnos fosfora i natrijuma što predstavalja sledeće stavke koja treba da budu ograničene i smanjene kod pacijenata sa bubrežnim oboljenjima.

U ishranu treba da bude uključne omega 3 masne kiseline, koje imaju imaju ulogu da poboljšaju glomeralnu filtraciju i spreče fibrozu bubrega.

Da bi ishrana enegetski zadovoljila nutritivne potrebe, ostatak mogu biti namernice koje su bogate vlaknima koja će dati osećaj sitosti , omekšati stolicu i deo tečnosti eliminisati preko creva, a ne putem obolelih bubrega.

Naravno, sve vreme ljubimcu sveža, čista voda mora biti dostupna.Treba težiti da se stimuliše ljubimac za uzimanje vode, ukoliko je sposobnost bubrega za koncentraciju urina očuvana.

Testove krvi treba raditi povremeno, da bi proverili da nije došlo do pada proteina u krvi,

da je nivo kreatinina u granicama normale i da telesna težina ljubimca ostaje stabilna.

Bitno je da ljubimca na prve naznake oboljenja odvedete kod veterinara, jer svako odlaganje pogoršava stanje bubrega i oni gube svoju funkciju.

Preventiva se sastoji u izbalansiranoj ishrni, urednim vakcinacijama, redovnim preventivnim analizama krvi i urina, higijeni držanja ljubimca i redovnim kontrolama kod veterinara.

Laboratorijske analize krvi i urina se preporučuju jedanput godišnje između 6. i 10. godine života, a posle 10.godine života analize se preporučuju dva puta godišnje. Rase kod kojih postoji genetska predispozicija za nastanak oboljenja bubrega, kao što su persijske mačke, bul terijeri, kern terijeri i neke druge treba testirati redovno od navršene 1.godine života kako bi se oboljenja bubrega uočila u ranom stadijumu a samim tim produžio i unapredio kvalitet života. Pored laboratorijsih analiza kod ljbimaca koji imaju predispoziciju istovremeno se radi i ultrazvučni pregled.

Ukoliko se umesto gotove industrijske hrane odlučite da hranu sami spremate, obavezno se obratite Vašem veterinaru kao bi dobili recept za spremanje čime obezbeđujete da obrok vašeg ljubimca i po količini i po sastavu odgovara uzrastu i težini Vašeg ljubimca.