Nakon što se Vašem psu ili mački postavi dijagnoza limfoma, carcinoma, mastocitoma ili sarkoma veliki broj vlasnika počinje da traga za suplementima i načinom ishrane koji bi izlečio ovu opaku bolest bez odgovarajućih lekova. Činjenice su surove – NE POSTOJE SUPLEMENTI NITI POSEBAN NAČIN ISHRANE koji će samostalno ubiti ćelije tumora. Ne postoji ni super tajni sastojak hrane sa moćima da uništi tumor.

Guta Vet

Cilj ishrane!

Cilj ishrane kod pacijenata obolelih od tumora je da se osnaži oboleli organizam i to na način da se pospeši apetit, održi optimalna telesna težina i da se ne izgubi mišićna masa..

Postoji mnoštvo teorija o načinima na koje se pređašnje pobrojano može postići a ja ću na ovom mestu pokušati da ih klasifikujem i izneću neke opšte i zajedničke principe koji su podupreti naučnim praćenjem do sada.

Najčešća su četiri principa ishrane koji kruže po internetu i koja ću detaljnije analizirati. To su:

Ishrana siromašna ili bez ugljenih hidrata.

Pre nego što razmotrimo samu ishranu pasa i mačaka, izneću neke činjenice ometabolizmu samih kancera. Kanceri imaju tendenciju da koriste anaerobne ( anaerobno=bez kiseonika ) metaboličke puteve kako bi sebi obezbedili hranljive i gradivne materije.

Ovo proizilazi iz činjenice da sam kancer nema bogatu i razvijenu strukturu krvnih sudova, pogotovu ne kapilarni krvotok, koji snabdevaju njegovo tkivo sa kiseonikom. Nedovoljno kiseonika povlači za sobom prelazak na anaerobni način metabolizma. I tu dolazimo do glavne činjenice koja je da anaerobni način metabolizma kao izvor energije više troši ugljene hidrate nego masti.
Razlozi zbog kojih tumori pretežno koriste anaerobni metabolizam su znatno kompleksniji od nedostatka krvnih sudova i kiseonika. Ali činjenica je neumoljiva i kaže da preko 85% energije koju koriste tumori potiče od ugljenih hidrata za razliku od zdravog tkiva koje ima više sklonosti da koristi masti kao izvor energije. Teorija je logična, što manje ugljenih hidrata se unosi, znači manje hrane za sam kancer.

Takođe treba paziti na činjenicu da „grain-free“ hrana nije hrana sa niskim sadržajem ugljenih hidrata.
Hrana bez žitarica je nastala na osnovu činjenica da pojedini psi i mačke nisu tolerantni na proteine iz žitarica. U toj hrani ugljeni hidrati i biljni proteini su poreklom iz krompira, soje, raznih džemova poreklom od voća i bundeva.

ISHRANA SIROVOM, TERMIČKI I UZ POMOĆ KONZERVANASA NE OBRAĐENOM HRANOM

Ovakav način ishrane ima određene prednosti i mane u odnosu na druge vrste ishrane. Sirova hrana je mnogo ukusnija za naše kućne ljubimce u odnosu na granule ili kuvanu hranu. Proteini i vitamini koji nisu prošli termičku obradu su očuvanije strukture i imaju manji potencijal da dovedu do alergijske reakcije. Postoje i određene činjenice koje ukazuju da je sirova hrana lakša za varenje zato što predstavlja izvornu hranu na koju su se naši ljubimci evolutivno prilagođavali hiljadama godina.

Sa druge strane kontaminacija hrane sa bakterijama i gljivicama može predstavljati veliki rizik kod pacijenata koji pate od kancera zato što je njihov imuni sistem uveliko narušen kako samom bolešću tako i citostaticima- lekovima koji se koriste u terapiji kancera a koji su po svojoj definiciji imunosupresivni. Poslednja stvar koja treba ljubimcima je infekcija sa bakterijama, gljivicama i intoksikacija njihovim toksinima. Posebno pacijentima koji su na terapiji zračenjem ili terapiji koja uključuje citostatike. To je razlog zbog koga skoro svi veterinary koji leče kućne ljubimce od kancera ne preporučuju sirovu hranu za njihovu ishranu.

ISHRANA HRANOM SPREMLJENOM U KUĆNIM USLOVIMA

Hrana spremljena u kućnim uslovima je izuzetno ukusna čak i za one pse i mačke kojima je apetit kompromitovan. Problem je u sastojcima koji nisu ujednačenog kvaliteta a ulaze u recepturu za spremanje ovakve hrane.
Pored ovoga, recepti sami po sebi kada se analiziraju obično ne zadovoljavaju potrebe za energijom i hranljivim materijama naših ljubimaca.
Pacijenti koji boluju od kancera imaju u najmanju ruku iste potrebe kao i zdravi psi i mačke.

Ishrana pasa i mačaka, posebno kada je i neka bolest uključena u celu priču, nije “uradi sam” projekat u kome će se uzeti namirnice koje bi “trebalo” da budu kvalitetne i zdrave, jednostavno se pomešaju i skuvaju pa im se na kraju dodaju multivitamini.

Za pripremanje hrane u kućnim uslovima za ljubimce koji boluju od kancera potrebna su uputstva od veterinara kao i kontinuirani nadzor i praćenje pacijenta u smislu toka bolesti i eventualnih oštećenja funkcija organa, koja nisu retka, tokom trajanja terapije. “Profesionalna” uputstva koja se mogu naći na internet ili pročitati u nekoj od knjiga koje deluju “naučno” mogu samo pogoršati stanje. Naš tim u Veterinarskoj Ambulanti GUTA stoji na raspolaganju svima koji žele da se posvete i upuste u pripremanje hrane za svog ljubimca obolelog od kancera.

Najveća prednost hrane spremljene u kućnim uslovima je što se potrebe, receptura i količina hrane individualno prilagođavaju i što svi mi više verujemo u hranu koja je spremljena sveža, bez veštačkih mirisa i boja. Psi i mačke veoma rado uzimaju hranu spremljenu u kućnim uslovima što je takođe jedna od bitnih prednosti.

OMEGA 3 MASNE KISELINE ( Ω3 masne kiseline)

Biohemijski gledano, masne kiseline su veoma dugi ugljovodonični lanci, sačinjeni od 20 ili više atoma ugljenika, sa kiselinsomgrupom na jednom svom kraju. Postoji više tipova masti u organizmu. Jedan od tipova je mast koja se stvara, deponuje i koristi kao “gorivo” koje u procesu sagorevanja oslobađa energiju koja je potrebna za razne procese u organizmu. Drugi tip masti je gradivan i ugrađuje se u ćelijsku membranu svih naših ćelija. Treći tip masti se koristi za sintezu prostaglandinai drugih medijatora zapaljinske reakcije. I tako redom.

Omega 3 masne kiseline su:
Alfa linoleinska kiselina ( ALA ), Eikozopentaenoinska kiselina ( EPA ) i Dokozaheksanoična kiselina ( DHA )

Pored uloge u logopedskim vežbama namenjenim studentima veterine, medicine, stomatologije i farmacije kod kućnih ljubimaca imaju antiinflamatornu (protivzapaljinsku) ulogu i ulogu u sprečavanju rasta i širenja malignih ćelija. Treba naglasiti da Alfa linoleinska kiselina ALA nije od koristi kod pasa i mačaka obolelih od tumora pošto je njena uloga zanemarljiva.

Najbolji izvor DHA i EPA je riblje ulje dobijeno iz riba koje žive u severnim hladnim morima kao što je haring npr. Na sreću, mnogi naši ljubimci obožavaju ukus ribe pa je dodavanje ribljeg ulja u spremljenu iliindustrijski napravljenu hranu veoma jednostavno.

PAR REČI O…

Postoje i namirnice koje posebno zavređuju pažnju zbog naučno potvrđenog učinka koji imaju na regresiju rasta, sam metabolizam i metastatsko širenje tumora. Ovde će biti navedene neke od njih: