Od ove godine u našoj zemlji po prvi put mogu da se osiguraju i kućni ljubimci. Ovaj vid osiguranja svima nama, i vlasnicima i veterinarima, pomaže da budemo bolji i odgovorniji kao ljudi.

Guta Vet

Vlasnici koji budu osigurali svog ljubimca moći će da mu pruže maksimalnu dijagnostičku proceduru i tretman tokom lečenja.
Pri čemu ne treba zanemariti ni smanjenje „finansijskog stresa“ koji u tim situacijama nastaje.
Što se tiče nas veterinara svakome od nas je lakše da radi sa pacijentom kome su urađene sve neophodne analize i dijagnostičke procedure, a koje su do sada u velikom broju slučajeva izostavljne zbog finansijskih razloga od strane vlasnika. Zbog brže i preciznije dijagnostike, kao i zbog mogućnosti primene najsavremenijih terapeutskih sredstava i postupaka najveći benefit imaju naši ljubimci.

Generali osiguranje kućnih ljubimaca

Uvođenjem osiguranja broj napuštenih i eutanaziranih pasa i mačaka zbog finansijske nemogućnosti lečenja biće sveden na minimum.