Eutanazija ili uspavljivanje pasa i mačaka, predstavlja završetak života jedne individue koja se nalazi u terminalnoj fazi bolesti ili nekom drugom neizlečivom stanju u cilju oslobađanje od patnje. Reč eutanazija potiče iz grčkog jezika u kome „eu“ znači dobar, dobra a „thanatos“ znači smrt = dobra smrt.

Guta Vet

Eutanazija ili uspavljivanje pasa i mačaka je najveća emocionalna odluka koju treba doneti za vašeg ljubimca. Etički aspekt koji učestvuje u odluci se odnosi na to koliko ste bili povezani sa vašim ljubimcem tokom života i koliko je još uživanja ostalo vašem psu do kraja njegovog života.

Pre eutanazije

Kvalitet života ANKETA

Kada se suočimo sa najtežim odlukama, često nismo u stanju da racionalno donosimo odluke zbog niza faktora koji su prisutni tako da smo osmislili ovaj upitnik kako bi pomogli vlasnicima kućnih ljubimaca u donošenju važnih odluka kada je u pitanju izbor i dalji tok terapije. Kako bi sa Vama zajedno procenili kvalitet života Vašeg ljubimca, sačinili smo upitnik uz pomoć koga na osnovu bodovnog ocenjivanja svakog odgovora dolazimo do odgovora na jedno od najtežih pitanja koja se neminovno postavljaju.

Izvođenje eutanazije

Posle eutanazije

Sledeći ljubimac

EUTANAZIJA CENA ZA PSE I MAČKE BEOGRAD

Cena eutanazije zavisi pre svega od veličine Vašeg ljubimca. Cena eutanazije podrazumeva opštu anesteziju i primenu leka koji zaustavlja rad srca i disanje.

EUTANAZIJA PASA I MAČAKA CENA

Eutanazija mačke

Eutanazija psa do 10kg

Eutanazija psa 10-25kg

Eutanazija psa 25-40kg

Eutanazija psa preko 40kg

3990,oo din

5070,oo din

6700,oo din

8400,oo din

10 970,oo din