Biohemijski testovi nam pokazuju funkcionalno stanje pojedinih organa i organskih sistema.

Guta Vet
Ova grupa parametara nam pomaže da otkrijemo različite funkcionalne, zapaljinske, infektivne i neoplastične (nenormalan rast ćelija) promene na jetri i žučnoj bešici.
Ova grupa parametara ukazuje na zdravlje i funkciju bubrega. Oni su mnogo precizniji kada su u kombinaciji sa analizom urina.
Ovi parametri su poremećeni kod oboljenja pankreasa i poremećaja metabolizma ugljenih hidrata.
Kalcijum i fosfor nam pomažu da utvrdimo pravilnost metabolizma kostiju. Enzimi kao što su kreatinin kinaza i AST su promenjeni kod oštećenja, trauma i zapaljenja mišića
Oni nam ukazuju na zdravlje i stepen hidracije ćelija u organizmu. Nedostatak ili višak ovih elektrolita može uticati na fizičko ili mentalno zdravlje.