Zvonjenje telefona je nešto što se dešava stalno u svakoj veterinarskoj ambulanti. U velikom broju slučajeva zovu vlasnici čija je namera da dobiju savet preko telefona…

Guta Vet

Bez obzira da li se radi o psu ili mački razgovor počinje iznošenjem problema, npr. pas povraća u zadnja dva dana i možda ima malo ređu stolicu. Takođe možda je i malo letargičan. Vlasnik je rešio da pozove i da razgovara sa veterinarom. Namera vlasnika je da dobije savet. Besplatan veterinarski savet.

BESPLATAN SAVET VETERINARA

Pitanje telefonskih poziva radi dobijanja saveta je komplikovano iz više razloga. Navešću nekoliko razloga zbog kojih sve moje kolege, bez obzira na učtivo prijatan ton kojim razgovaraju sa Vama nerado daju savete preko telefona:

Ovakvo mišljenje i ovakve situacije su imale skoro sve moje kolege koje ja poznajem. Zbog ova četiri razloga većina mojih kolega je oprezna prilikom davanja saveta preko telefona.

Evo jednog primera koji se meni desio kada sam pokušao da izadjem u susret klijentu:

Ja razumem da je mnogima od Vas potrban savet veterinara.
Ja bih prvi voleo da pozovem mog lekara kada god osetim potrebu da ga nešto pitam. Ali stvari ne stoje tako.

U Veterinarskoj ambulanti GUTA uvek ćete dobiti smernice kako da pripremite Vašeg ljubimca za pregled ( da li da mu se uskrati hrana i/ili voda pre pregleda ili intervencije, da li da mu se dopusti da obavi malu nuždu ili ne pre ultrazvučnog pregleda i sl.), kako da izazovete povraćanje ukoliko je došlo do gutanja otrova, kako da zaustavi krvarenje usled akutne traume. Ali nemojte očekivati da preko telefona saznate dijagnozu,da saznate koji se lek i u kojoj dozi upotrebljava za rešavanje određenog problema.

Istina je takođe da davanje besplatnih saveta neumanjuje račune kod velikih trgovinskih lanaca kao što su MAXI , TEMPO , METRO niti obezbeđuje ulaznice za koncert Marka Knopfler a.

Takođe, na osnovu mog višegodišnjeg iskustva, mogu da tvrdim da u većini slučajeva nije novac presudan kada se pokušava „lečenje“ preko telefona već se radi o komforu i pasivnosti samih klijenata. Pasivnost i komfor klijenata se najviše ispoljava kod insistiranja na kućnim posetama previđajući sve nedostatke i rizike koje sa ovakvim aktivnostima idu. Setite se samo Majkla Džeksona ( Michael Jackson ) i primene određenog leka u neadekvatnim uslovima. Na ovaj način pokušavam da apelujem na sve korisnike usluga Veterinarske ambulante GUTA da imaju respekt i poštovanje prema onima koji su u službi zdravlja Vaših ljubimaca jer vreme koje imamo u okviru 24sata je ograničeno.