Advantix®, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL Advantix®, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1.0 mL Advantix®, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 2.5 mL Advantix®, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4.0 mL

Guta Vet

ADVANTIX ZA PSE

(za primenu na životinjama)
Proizvođač: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Adresa: Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka
Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.
Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd

Bayer d.o.o.Omladinskih brigada 88b, Beograd, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka
Advantix®Imidakloprid, permetrinrastvor za lokalno nakapavanje na kožu (40 mg + 200 mg) / 0.4 mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu (100 mg + 500 mg) / 1.0 mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu (250 mg + 1250 mg) / 2.5 mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu (400 mg + 2000 mg) / 4.0 mL za pse
Aktivne supstance:Imidakloprid: 100 mg/mLTubaImidakopridPermetrinE321Advantix®za pse do 4 kg 0.4 mL 40 mg 200 mg 0.4 mgAdvantix®za pse preko 4 kg do 10 kg 1.0 mL 100 mg 500 mg 1.0 mgAdvantix®za pse preko 10 kg do 25 kg 2.5 mL 250 mg 1250 mg 2.5 mgAdvantix®za pse preko 25 kg 4.0 mL 400 mg 2000 mg 4.0 mgPermetrin: 500 mg/mL Jedna tuba sadrži: Pomoćne supstance:Butilhidroksitoluen (E321) 1.0 mg/mL N-metilpirolidonMiglyol 812Limunska kiselina Kod pasa težih od 40 kg treba koristiti odgovarajuću kombinaciju tuba.
Tretman i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis).Lek ubija buve na psima u toku jednog dana nakon tretmana. Jedan tretman predstavlja prevenciju dalje infestacije buvama u trajanju od četiri nedelje. Lek se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama (FAD). Za tretman infestacije pavašima (Trichodectes canis). Protiv infestacije krpeljima, lek ima postojan akaricidni i repelentni efekat tokom četiri nedelje (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) i tokom tri nedelje (Dermacentor reticulatus). Može se dogoditi da neki krpelji, koji se već nalaze na psu, ne uginu u toku dva dana nakon tretmana i da ostanu na koži i vidljivi. Stoga se preporučuje uklanjanje takvih krpelja u vreme tretmana da bi se sprečilo njihovo kačenje na kožu i hranjenje krvlju psa. Jedan tretman obezbeđuje repelentni efekat na papadače u trajanju od dve nedelje (Phlebotomus papatasi), odnosno tri nedelje (Phlebotomus perniciosus), na komarce dve nedelje (Aedes aegypti), odnosno četiri nedelje (Culex pipiens) i četiri nedelje na muve pecare (Stomoxys calcitrans). PapadačiP. perniciosus3 nedeljeP. papatasi2 nedeljeKomarciA. aegypti2 nedeljeC. pipiens4 nedeljeMuve pecareS. calcitrans4 nedelje.
Ne koristiti kod mačaka.Usled nedostatka podataka, lek ne treba koristiti kod štenadi mlađih od 7 nedelja i štenadi sa manje od1.5 kg telesne mase. U skladu sa telesnom masom psa, treba koristiti odgovarajući Advantix®, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu (videti Šemu doziranja). Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koju pomoćnu supstancu.
U veoma retkim slučajevima reakcije kod pasa mogu uključivati prolaznu osetljivost kože (pojačan lokalni svrab, češanje i trljanje, gubitak dlake i crvenilo na mestu primene) ili letargiju i generalno se same povlače. U veoma retkim slučajevima može doći do prolaznih promena u ponašanju životinje (agitacija, nemir, cviljenje ili valjanje), gastrointestinalnih simptoma (povraćanje, dijareja, pojačano lučenje pljuvačke, smanjenje apetita) i neuroloških znaka kao što su nestabilni pokreti i trzanje kod pasa osetljivih na permetrin. Generalno, ovi znaci su prolazni i sami se povlače. Trovanje nakon slučajnog oralnog unošenja kod pasa je malo verovatno, ali se može javiti u veoma retkim slučajevima. U tom slučaju se mogu javiti neurološki znaci, kao što su tremor i letargija. Lečenje treba da bude simptomatsko. Ne postoji specifični antidot. Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.
Minimalna preporučena doza iznosi: 10 mg/kg telesne mase imidakloprida i 50 mg/kg telesne mase permetrina.
Nije primenljivo.
Čuvati van domašaja dece.Lek čuvati na temperaturi do 25 °S, u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati.Nakon otvaranja folije, lek čuvati na suvom mestu, na temperaturi do 30 °C. Rok upotrebe leka u foliji: 5 godinaRok upotrebe leka nakon otvaranja folije: 24 mesecaSve tube se moraju iskoristiti u toku 24 meseca nakon otvaranja folije ili pre roka upotrebe označenog na tubi, zavisno koji je od njih kraći.Rok upotrebe nakon otvaranja tube: Kompletan sadržaj tube se mora odmah naneti na kožu životinje.
Za primenu na životinjama.Voditi računa da sadržaj tube ne dođe u kontakt sa očima ili ustima tretirane životinje. Voditi računa da se lek primeni korektno, kako je opisano u Uputstvu za pravilnu upotrebu leka. Naročito se mora voditi računa da ne dođe do oralnog unošenja lizanjem mesta aplikacije od strane tretirane životinje ili životinja koje su u kontaktu sa tretiranom životinjom. Ne koristiti kod mačaka.Ovaj lek je izuzetno otrovan za mačke i može biti fatalan usled specifične fiziologije ove vrste koja nije u mogućnosti da metaboliše neka jedinjenja, uključujući permetrin. Da bi se sprečilo slučajno izlaganje mačke ovom leku, tretirane pse treba držati odvojeno od mačaka sve dok se mesto aplikacije ne osuši. Veoma je važno obezbediti da mačke ne budu u kontaktu sa mestom aplikacije na psu koji je tretiran ovim lekom. Ukoliko se lek nanese na mačku ili ukoliko mačka proguta lek lizanjem skorije tretiranog psa, odmah se obratiti veterinaru.Pre primene leka kod bolesnih i iznurenih pasa treba obavezno konsultovati veterinara. Može se dogoditi da se po neki krpelj ipak zakači ili da dođe do pojedinačnih uboda papadača ili komaraca. Iz tog razloga se ne može potpuno isključiti mogućnost prenošenja zaraznih bolesti preko tih parazita u nepovoljnim uslovima. Međutim, lek ima repelentno dejstvo na krpelje, papadače i komarce i tako sprečava artropode da se hrane krvlju, što smanjuje rizik od bolesti pasa koje se prenose vektorima, kao što su npr. borelioza (Boreliosis), rikecioza (Rickettsiosis), erlihioza (Ehrlichiosis), lajšmanioza (Leishmaniasis). Upotreba tokom graviditeta i laktacijeAdvantix® se može koristiti tokom graviditeta i laktacije. Posebna mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjamaIzbegavati kontakt leka sa kožom, očima ili ustima.Tokom davanja leka ne sme se jesti, piti ili pušiti. Dobro oprati ruke nakon primene leka.Vodom i sapunom odmah oprati svaku kontaminaciju kože.Osobe sa poznatom preosetljivošću kože mogu posebno biti osetljive na ovaj lek.Glavni klinički simptom koji se može javiti u ekstremno retkim slučajevima su prolazne senzorne iritacije kože kao što su osećaj mravinjanja, osećaj pečenja ili neosetljivost.Ukoliko lek slučajno dospe u oči, oči treba dobro isprati vodom.Ukoliko iritacija kože ili oka potraje, ili ako dođe do slučajnog gutanja leka, potrebna je neodložna intervencija lekara kome treba pokazati uputstvo za lek.Tretirane pse ne treba dirati, što se naročito odnosi na decu, sve dok se mesto aplikacije ne osuši. To semože obezbediti tretiranjem psa uveče. U tom slučaju tretiranim psima ne treba dozvoliti da spavaju zajedno sa vlasnikom, naročito ne sa decom. Opšta upozorenjaRastvarač u leku Advantix®, rastvoru za lokalno nakapavanje na kožu može izazvati pojavu mrlja na nekim materijalima uključujući kožu, tkanine, plastiku i obrađene drvene površine. Stoga se, pre kontakta sa takvim materijalima, mesto aplikacije mora osušiti. Pošto je lek opasan za vodene organizme, tretiranim psima ni pod kojim uslovima nije dozvoljen pristup u bilo koju vrstu površinskih voda najmanje 48 sati nakon tretmana.Ne sme se dozvoliti da lek ili otpadni materijal dospe u vodotokove. Lekovi koji sadrže permetrin su toksični za pčele.
Posle upotrebe vratiti zatvarač na tubu. Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.
Pakovanje: Primarno pakovanje: polipropilenska tuba bele boje sa zatvaračem od polipropilena bele boje. Sekundarno pakovanje: PCTFE/PVC blister u aluminijumskoj foliji i kartonskoj kutiji. Punjenje: 0.4 mL po tubi (40 mg imidakloprida, 200 mg permetrina) 1.0 mL po tubi (100 mg imidakloprida, 500 mg permetrina) 2.5 mL po tubi (250 mg imidakloprida, 1250 mg permetrina) 4.0 mL po tubi (400 mg imidakloprida, 2000 mg permetrina) Veličina pakovanja: Blister sa 4 tube, 4 x 0.4 mL; Blister sa 4 tube, 4 x 1.0 mL; Blister sa 4 tube, 4 x 2.5 mL; Blister sa 4 tube, 4 x 4.0 mL.

Način izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATC vet kod: QP53AC54

Broj i datum izdavanja dozvole:

Advantix®, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, tuba 4 x 0.4 mL: 323-01-00009-14-001 od 07.07.2014.
Advantix®, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, tuba 4 x 1.0 mL: 323-01-00010-14-001 od 07.07.2014.
Advantix®, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, tuba 4 x 2.5 mL: 323-01-00011-14-001 od 07.07.2014.
Advantix®, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, tuba 4 x 4.0 mL: 323-01-00012-14-001 od 07.07.2014.