GutaVet.com Vakcinacija mačaka

Vakcinacija mačaka

Nakon završene inicijalne  vakcinacije,mačke se vakcinišu jedanput godišnje do kraja života. Mačke se mogu  vakcinisati protiv sledećih bolesti:
BESNILO – neizlečiva bolest sa smrtnim ishodom od koje  oboljevaju sve toplokrvne životinje. Prenosi se na ljude.
CALICIVIRUS – zarazna bolest usne duplje,  prebolele dugo ostaju izvor infekcije za  druge mačke.
PANLEUKOPENIJA – napada organe za varenje, koštanu srž i nervni  sistem, ishod je kod mačića često smrtan.
RHINOTRACHEITIS – zarazna bolest disajnih organa, često se  virus zadržava u organizmu do kraja života.
CHLAMIDIA – zarazna bolest disajnih organa.
LEUKEMIJA – zarazna virusna bolest koja smanjuje otpornost  prema drugim bolestima, skraćuje životni vek i značajno umanjuje kvalitet  života.

Leave a Reply