GutaVet.com Test Blog Page

Test Blog Page

 • Guta
 • Guta
  EKG ( elektrokardiografija ) je medicinska procedura koja se zasniva na merenju električne struje veoma niskog napona a koja se proizvodi i oslobađa tokom kontrakcija srčanog mišića. Tako izmereni električni napon se grafički prikazuje u odnosu na protok vremena. Na grafikonu se procenjuje oblik nastale krive I mere se amplitude,
 • Guta
  ŠTA TREBA PRIPREMITI PRE PUTA Proverite da li su sve vakcine i lekovi protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita dati i upisani na vreme Raspitati se o specifičnostima koje vas očekuju na destinaciji kao što su endemske bolesti, ujedi zmija… Rezervisati smeštaj koji prima ljubimce i na vreme rezervisati sve potrebne
 • Guta
  Inflamatorna – zapaljenska  bolest creva (eng. Inflammatory bowel disease, IBD) je pojam kojim nazivamo više sličnih  kliničkih stanja koje karakteriše zapaljenski proces u digestivnom traktu, pa upravo u odnosu na to koja partija digestivnog trakta je obuhvaćena zapaljenskim procesom, razlikuju se i kliničke manifestacije.  U veterinarskoj medicini srećemo se sa
 • Guta
  ishrana karcinom tumor limfom mastocitom sarkom    Nakon što se Vašem psu ili mački postavi dijagnoza limfoma, carcinoma, mastocitoma ili sarkoma veliki broj vlasnika počinje da traga za suplementima i načinom ishrane koji bi izlečio ovu opaku bolest bez odgovarajućih lekova. Činjenice su surove – NE POSTOJE SUPLEMENTI NITI POSEBAN
 • Guta
  APOQUEL 3,6 mg oklacitinib (3.6 mg) APOQUEL 5,4 mg oklacitinib (5.4 mg) APOQUEL 16 mg oklacitinib (16 mg) film tableta za pse KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV za Apoqel 1 film tableta Apoquel 3,6 mg sadrži: Aktivna supstanca: Oklacitinib 3.6 mg (u obliku oklacitinibmaleata) 1 film tableta Apoquel 5,4 mg sadrži: