GutaVet.com HIRURGIJA

HIRURGIJA

Hirurške mogućnosti veterinarske ambulante Guta nisu limitirane samo na sterilizaciju
i kastraciju pasa i mačaka. veterinarska hirurgija sterilizacija kastracija ortopedija.

Izbor ambulante u kojoj će se obaviti hirurška intervencija Vašem ljubimcu
može biti veoma težak. Na ovom mestu biće Vam predstavljene činjenice koje treba
da imate u vidu pre nego što donesete odluku gde će se Vaš ljubimac operisati.

Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva mi smo napravili protokole koji nama
omogućavaju lakši rad i pružaju veću sigurnost imajući u vidu Vašu zabrinutost i
očekivanja vezana za naše hirurške usluge.

PAR REČI O HIRURGIJI

Hirurgija se koristi kako za postavljanje dijagnoze tako i da bi se rešio neki problem koji je već dijagnostifikovan. Dijagnostička hirurgija se naziva eksplorativnom hirurgijom. Eksploratvna laparatomija podrazumeva hirurško otvaranje abdomena kako bi se uvidom u organe trbušne duplje eventualno postavila dijagnoza. Ukoliko se uoči problem pristupa se hirurškom zbrinjavanju kao na prime kod povređene slezine koja krvari ili problema vezanih za “vezivanje creva”. Hirurgija predstavlja najbolji vid tretmana tumora. Zarastanje mnogih rana nastalih povredama je mnogo brže posle hirurškog zbrinjavanja.

Hirurške procedure koje vršimo

Iščašenje skočnog zgloba

Hirurške mogućnosti veterinarske ambulante Guta nisu limitirane samo na sterilizaciju
i kastraciju pasa i mačaka. U prilici smo da Vam omogućimo urgentnu hirurgiju kao što je izvođenje carskih rezova ili urgentno saniranje povreda (otvoreni prelomi, obilna krvarenja koja mogu biti posledica raznih povreda kao i ruptura unutrašnjih organa – slezina, mokraćna bešika)

Pored ovoga obučeni smo za razne druge hirurške procedure kao što su:
• hirurgija mekog tkiva
• hirurgija abdomena
• reparacija umbilikalnih (pupčanih), abdominalnih, perinealnih, ingvinalnih i
skrotalnih hernija (kila)
• ortopedska hirurgija
• obrada rana, apcesa
• hirurgija tumora
• visokospecijalizovane hirurške procedure kao što su hirurgija uha,
rekonstruktivna hirurgija, maksilofacijalna hirurgija ili uklanjanje analnih žlezda.

Posebno ističemo mogućnost hirurgije oka gde smo osposobljeni da vršimo hirurške zahvate na rožnjači u cilju spašavanja povređenog oka kao i zbrinjavanje raznih neonatalnih (urođenih) poremećaja kao što je pojava teratoma kod štenadi. Uz ove intervencije na oku vršimo i korektivne zahvate na kapcima kao što su entropijum i ektropijum kao i hirurško zbrinjavanje problema u vezi sa trećim očnim kapkom.

PROTOKOLI VETERINARSKE HIRURGIJE

Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva mi smo napravili protokole koji nama omogućavaju lakši rad i pružaju veću sigurnost imajući u vidu Vašu zabrinutost i očekivanja vezana za naše hirurške usluge.

Pain Managment – kontrola bola

U našoj ambulanti u mogućnosti smo da bol kontrolišemo na tri načina tokom svake
hirurške procedure. Naši pacijenti ne mogu da nam kažu gde ih i koliko boli ali određene
studije su pokazale da primena lekova sa kojima se kontroliše bol pospešuje brži
oporavak u post-operativnom toku. Takođe mi želimo da budemo sigurni da je Vaš
ljubimac na dobrom putu da se oporavi kada ga pošaljemo kući.

Kako mi kontrolišemo bol kod Vašeg ljubimca? Prvo im dajemo injekciju sa lekom
protiv bola pre anestezije. Ova injekcija ima za cilj da blokira receptore za bol pre nego
što načinimo bilo kakav hirurški rez. Zatim naši pacijenti dobijaju lekove protiv bolova
i kroz infuziju tokom samog hirurškog zahvata. I na kraju postoji mogućnost da, u
zavisnosti od hirurške procedure, Vi dobijate lekove protiv bolova koje ćete primenjivati
kod kuće ili će ih Vaš ljubimac dobijati tokom poseta u post-operativnom periodu
prilikom dolazaka na kontrolu. Na ovaj način mi osiguravamo lagodan oporavak posle
hirurških zahvata.

Pre hirurška analiza krvi – spašava život

Uz pomoć ovih analiza mogu se otkriti neke skrivene bolesti ili poremećaji koji
povećavaju rizik od hirurške intervencije (poremećaji bubrežne funkcije, oboljenja jetre,
nedostatak krvnih elemenata koji može uzrokovati krvarenje itd.)
U našoj ambulanti ovakva analiza se može uraditi za 1h i na taj način se mogu smanjiti
rizici vezani za poznate bolesti i poremećaje (drugačiji pristup prema pacijentu, odluka
pri izboru odgovarajuće anestezije, primena adekvatne terapije).

Pre hirurši EKG

Pre hirurška EKG analiza omogućava detektovanje skrivenih urođenih ili stešenih srčanih poremećaja koji mogu fatalno uticati na ishod anestezije i veterinarskog hirurškog zahvata.

IV......infuzija tokom hirurškog zahvata

Naš hirurški protokol podrazumeva plasiranje intravenskog katetera tokom hirurške
intervencije koji omogućava smanjenje rizika koji uvek postoji tokom anestezije. Na
ovakav način omogućeno je brzo i efikasno davanje lekova kod urgentnih stanja koja se
mogu javiti tokom hirurške procedure. Kroz ovaj kateter dodaju se i lekovi protiv bolova.
Najbitnija stvar je aplikacija infuzionih rastvora koji tokom hirurške procedureobezbeđuju
adekvatni krvni pritisak i adekvatnu perfuziju vitalnih organa pre svega bubrega i
mozga. Bez infuzionih rastvora tokom hirurške procedure vitalni organi Vašeg ljubimca
mogu biti pod rizikom.

Anestezija

Izbor i vrsta anestezije zavise od same hirurške procedure. Pre same anestezije potrebno
je Vašem ljubimcu jedno izvesno vreme uskratiti hranu i vodu kako ne bi došlo do
povraćanja i eventualnog gušenja za vreme i neposredno posle primene anestezije.

Anestezija može biti opšta i lokalna. Lokalna anestezija se koristi kod kraćih zahvata i
kod pacijenata koji su spremni na saradnju, jer u lokalnoj anesteziji ne dolazi do gubitka
svesti.

Opšta anestezija podrazumeva gubitak svesti i može biti injekciona i/ili inhalaciona (gasna). Injekciona anestezija se koristi za kratke procedure kao što su rendgenska snimanja, vađenje stranog tela iz uha i neki drugi kraći ruinski zahvati. Inhalaciona anestezija se izvodi uz pomoć anestetika koji se doprema do pluća pacijenta preko tubusa ( cevi ) koji se plasira u dušnik. Doza anestezije se individualno preračunava za svakog pacijenta u odnosu na starost, težinu, rasu, prisustvo i stepen bolesti kao i lekova koje pacijent uzima zbog hroničnih tegoba (lekovi za epilepsiju, dijabetes, hormoni, za srčane bolesnike...)

Monitoring pacijenata tokom anestezije

Tokom anestezije konstantno se prate vitalne funkcije pacijenta kao što su disanje, puls,
EKG, temperature, koncentracija kiseonika u krvi i krvni pritisak. Praćenje ovih funkcija
omogućava pavilno vođenje anestezije i blagovremeno reagovanje u nepredviđenim
situacijama.

Post operativni oporavak (mogućnost hospitalizacije)

Buđenje iz anestezije je od velike važnosti za brz i efikasan oporavak posle hirurškog
zahvata. Smanjenje telesne temperature je jedan od najvećih problema koji se
javljaju u ovom periodu. U mogućnosti smo da obezbedimo kaveze sa odgovarajućom
temperaturom u kojima se postiže lakši i brži oporavak.
U našoj ambulanti mi težimo da naše hirurške pacijente pošaljemo kući u što kraćem
roku posle hirurških intervencija jer svima je poznato da je oporavak najbolji i najbrži
kod kuće. Međutim ukoliko Vaš ljubimac ima potrebu da ostane u našoj veterinarskoj
ambulanti posle hirurgije (zbog teškog stanja, prirode povreda i sl.) u mogućnosti smo
da mu obezbedimo i duži boravak u vidu hospitalizacije.