GutaVet.com Senior program

Senior program

GERIJATRIJA

SENIOR PROGRAM

Svi ljubimci koji su  stariji od sedam godina smatraju se seniorima. Oni mogu izgledati potpuno  zdravi u starijim godinama ali uvek treba voditi računa o bolestima koje ne  pokazuju simptome sve dok ne počnu da predstavljaju ozbiljan problem, bubrežne  i srčane bolesti npr. Ukoliko Vaš ljubimac ima neke od sledećih  simptoma: gubi ili dobija na težini, ima povećanu potrebu za vodom ili  mokrenjem, letargičan je, povremeno ima proliv/povraća, slab kvalitet dlake,  kašlje, ima tikove ili se neobično ponaša onda je pregled prilagođen seniorima  neizostavan. Posebnim programom za  seniore uspevamo da što ranije otkrijemo bolesti koje ne pokazuju simptome kako  bi mogli da počnemo sa lečenjem Vašeg ljubimca. Ranim otkrivanjem terapija i  lečenje su efikasniji a troškovi manji u odnosu na poodmakle stadijume.  Redovnim godišnjim testiranjem mi omogućavamo praćenje i poređenje zdravstvenog  stanja tokom „zlatnih godina“  Vašeg  ljubimca. Testiranje obuhvata: analizu krvi, analizu urina,  ispitivanje funkcije štitaste žlezde, određivanje krvnog pritiska, ispitivanje  glaukoma i očnog dna, po potrebi i rendgenska snimanja kao i razne serološke  testove ukoliko nisu radjeni u predhodnom periodu.

Leave a Reply