GutaVet.com ONKOLOGIJA

ONKOLOGIJA

Onkologija, sarkom, limfom, mastocitom, osteosarkom, planocelularni karcinom, hemangiosarkom, lipom, liposarkom, tumori mlečne žlezde ( tumori na grudima kod kuja i mačaka) su najčešći oblici tumora sa kojima se srećemo u našem svakodnevnom radu.

ONKOLOGIJA

Sarkom, limfom, mastocitom, osteosarkom, planocelularni karcinom, hemangiosarkom, lipom, liposarkom, tumori mlečne žlezde ( tumori na grudima kod kuja i mačaka) su najčešći oblici tumora sa kojima se srećemo u našem svakodnevnom radu.

Naši ljubimci žive duži i zdraviji život zahvaljujući napretku veterinarske medicine, preventivnoj nezi i redovnoj i kvalitetnoj ishrani. Na žalost, sa povećanjem životnog veka naših ljubimaca, povećava se i rizik da obole od kancera.

ONKOLOGIJA

Tumor ( kancer ) kao dijagnoza nije laka ni da se saopšti ni da se prihvati, čak može da bude i zastrašujuća, ali mi u Veterinarskoj Ambulanti GUTA se trudimo da sa vama i vašim ljubimcem što bezbolnije prođemo kroz borbu koja je neminovna.  Isključivo od vlasnika zavisi da li će i kako ta borba izgledati i koliko će dugo trajati.  

KOME JE VEKA, TOME JE I LEKA,  dijagnoza kancera nije i ZBOGOM. Onkologija kao posebna oblast veterinarske medicine je znatno napredovala, tako da mogućnosti terapije su daleko veće i ispred onih koje su postojale kao opcija pre samo 10 godina. Savremena onkologija sa svojim pristupom može da pomogne svakom pacijentu. Za neke pacijente postoji mogućnost izlečenja, dok za druge postoji adekvatan palijativni tretman koji omogućava dostojanstven kvalitet života.

U Veterinarskoj Ambulanti GUTA imamo mogućnosti da tretiramo veliki broj formi u kojima se tumori javljaju i možemo da vam ponudimo široki spektar opcija koje uključuju hiruršku operaciju tumora, hemoterapiju- lečenje uz pomoć lekova ( citostatika ) i palijativno zbrinjavanje Vaših ljubimaca.  

ŠTA MOŽETE DA OČEKUJETE OD VETERINARSKE AMBULANTE GUTA kada su onkološki pacijenti u pitanju

Naša obučenost i iskustvo, kao i savremena oprema koju posedujemo omogućava nam da Vam ponudimo sve što je moguće iz oblasti onkologije, od pregleda prko labaratorijske, rendgenske, ultrazvučne, citološke dijagnostike pa sve do hirurške i hemioterapije. Palijativno zbrinjavanje je poslednja opcija koja ostaje ukoliko iz bilo kog razloga nije moguće primeniti druge vidove terapije.

Naša obučenost i iskustvo, kao i savremena oprema koju posedujemo omogućava nam da Vam ponudimo sve što je moguće iz oblasti onkologije, od pregleda prko labaratorijske, rendgenske, ultrazvučne, citološke dijagnostike pa sve do hirurške i hemioterapije. Palijativno zbrinjavanje je poslednja opcija koja ostaje ukoliko iz bilo kog razloga nije moguće primeniti druge vidove terapije.

Limfom

Nakon obavljenog prvog pregleda u dogovoru sa Vama pravimo plan za dijagnostiku i tretman tumora. Ovaj plan u mnogome zavisi od stadijuma u kome se nalazi kancer, opšteg stanja organizma i eventualnih prisustva metastaza u organizmu.

U izboru tretmana, u konsultaciji sa Vama, posebno vodimo računa o kvalitetu života koji je imperativ kako same dobrobiti životinja kojima služimo, tako i same svrhe primene lečenja. Kako bi sa Vama zajedno procenili kvalitet života Vašeg ljubimca, sačinili smo upitnik uz pomoć koga na osnovu bodovnog ocenjivanja svakog odgovora dolazimo do odgovora na jedno od najtežih pitanja koja se neminovno postavljaju.

DIJAGNOSTIKA TUMORA

U dijagnostici neoplastičnih oboljenja Veterinarska Ambulanta GUTA koristi širok spektar naprednih analiza i zahvata koji su sastavni deo protokola namenjenog onkološkim pacijentima. Pored klacičnih hematoloških i biohemijskih analiza krvi, ultrazvuka i rendgenske dijagnostike od presudne uloge u postavljanju dijagnoze, a samim tim i u izboru najefikasnije terapije neoplastičnih oboljenja, imaju biopsija tkiva, određivanje tumor markera u krvi i patohistološka dijagnoza tumora.

PATOHISTOLOŠKA DIJAGNOZA TUMORA

TUMOR MARKERI

TERAPIJA KOD ONKOLOŠKIH STANJA

ONKOLOŠKA HIRURGIJA

Cilj ishrane kod pacijenata obolelih od tumora je da se osnaži oboleli organizam i to na način da se pospeši apetit, održi optimalna telesna težina i da se ne izgubi mišićna masa.

Najčešća su četiri principa ishrane koji kruže po internetu i koja ću detaljnije analizirati. To su:

  • Ishrana siromašna ili bez ugljenih hidrata
  • Ishrana sirovom ( termički i pomoću konzervanasa ne obrađenom ) hranom
  • Ishrana neindustrijskom hranom ( hranom spremljenom u kućnim uslovima)
  • Ishrana sa hranom kojoj su dodate u višku Ω3 masne kiseline

USPEŠNE PRIČE

iz naše ordinacije

PRE OPERACIJE
POST OP
8.DAN POST OP
Harli pre op
HARLI in op
Leomiosarkom