GutaVet.com Laboratorija

Laboratorija

krvna slika biohemija krvi titar antitela besnilo

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

U odseku za laboratorijsku dijagnostiku Veterinarske Ambulante GUTA rade se sledeće analize: krvna slika,biohemijski testovi, alergološke analize, titar antitela protiv virusa besnila ( FVN test ), štenećaka,mačije kuge, bruceloze, herpes virusa i leptospiroze, hormonske analize, analiza urina, serološki testovi i citologija ( FNA- fine needle biopcy ), vaginalni razmati, krvni razmazi preparati iz otiska tkiva, citološki pregledi punktata abdomena, grudne duplje, cerebrospinalne tečnosti.

Većinu ovih analiza obavljamo samostalno u našoj laboratoriji u kojoj posedujemo najsavremeniju opremu svetski priznatih proizvođača. Od laboratorijske opreme imamo mikroskop ( NICON-Japan), aparat za određivanje kompletne krvne slike namenjen isključivo za životinje – VetAutoRead ( IDEXX-USA), aparat za automatsku robotizovanu analizu biohemijskih parametara vlažnom metodom ( zlatni standard u biohemijsmoj analitici).

Za izvođenje ovih analiza naše osoblje je tokom redovnog školovanja i dodatnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu prošlo adekvatne obuke o čemu svedoče brojni sertifikati i licence koje posedujemo u našoj ambulanti.

Analize koje zahtevaju dodatnu opremu i osposobljenost radimo u saradnji sa partnerskim laboratorijama: VetLab, Pasterov Zavod iz Novog Sada, Katedra za Patologiju Fakulteta Veterinarske Medicine Univerziteta u Beogradu…  

Pasterov Zavod Novi Sad
Katedra za Patologiju Fakulteta Veterinarske Medicine Univerziteta u Beogradu
VET LAB

Laboratorijska dijagnostika u savremenoj veterini zauzima vodeće mesto u odnosu na sve druge dijagnostičke procedure. Ona daje osnov i polaznu tačku za sve druge analize i procedure koje se rade. Uz pomoć laboratorijskih analiza potvrđuje se ili negira klinička dijagnoza, omogućava prognoza napretka bolesti, prati se terapija, obezbeđuje sigurna hirurška procedura u pogledu izbora anestezije i izbora samih hirurških tehnika i sl.

Izbor ambulante u kojoj će se vršiti laboratorijske analize skoro uvek je vezan za cenu. Cena zavisi od broja urađenih pojedinačnih analiza i kvaliteta upotrebljenih reagenasa i dijagnostičkih testova pa se o ova dva parametra treba raspitati pre konačne odluke, pošto za manju cenu se obično dobije i manje parametara. Vidi više o cenama laboratorijskih analiza.

KOMPLETNA KRVNA SLIKA (KKS)

 Ukazuje nam na anemiju, infekciju. KKS nam takođe  pruža informaciju o izgledu broju i funkciji krvnih ćelija. Crvene krvne ćelije  prenose kiseonik a bele učestvuju u borbi protiv infekcije.

Za bolje razumevanje ovih parametara pogledajte kratko tumačenje za svaki od njih

 • HCT (hematokrit)  pokazuje  procenat crvenih  krvnih  zrnaca, radi otkrivanja anemije  ili dehidracije.
 • Hb i  MCHC (hemoglobin i  koncentracija hemoglobina u eritrocitima ) meri hemoglobin je pigment za koji je vezan kiseonik u crvenim krvnim zrncima.
 • GRN i  L/M (granulociti i limfociti/monociti) su specifični tipovi belih krvnih zrnaca
 • BKZ – WBC (bela krvna zrnca) broji,klasifikuje i  meri ćelije imunološkog sistema. Povećanje ili smanjenje ukazuje na određenu  bolest ili infekciju.
 • EO (eozinofinli granulociti) su specifičan tip belih krvnih zrnaca  koji,ako su povišeni, mogu ukazati na  postojanje  alergije ili  parazitane infekcije.
 • TRO – TR (trombociti) ćelije koje sprečavaju krvarenje, stvarajući krvni ugrušak.
 • RET (retikulociti) su nezrela crvena krvna zrnca. Njihovo smanjenje ili povećanje pomaže nam u klasifikovanju  anemija.

BIOHEMIJA KRVI

Oni nam pokazuju funkcionalno stanje pojedinih organa i organskih sistema.

 • Jetra (ALT,  AST, AP, ukupni,direktni i indirektni bilirubin, holesterol i ukupni proteini).  Ova grupa parametara nam pomaže da otkrijemo različite funkcionalne, zapaljinske,  infektivne i neoplastične (nenormalan rast ćelija) promene na jetri i žučnoj  bešici.
 • Bubrezi (urea, kreatinin, fosfor, amilaza, albumini i  globulini). Ova grupa parametara ukazuje na zdravlje i funkciju bubrega. Oni su  mnogo precizniji kada su u kombinaciji sa analizom urina.
 • Pankreas (glukoza, amilaza, lipaza i trigliceridi). Ovi  parametri su poremećeni kod oboljenja pankreasa i poremećaja metabolizma  ugljenih hidrata.
 • Mišići i kosti. Kalcijum i fosfor nam pomažu da utvrdimo  pravilnost metabolizma kostiju. Enzimi kao što su kreatinin kinaza i AST su  promenjeni kod oštećenja, trauma i zapaljenja mišića

Elektroliti (Na, K, Cl, Mg, Ca, P) nam ukazuju na  zdravlje i stepen hidracije ćelija u organizmu. Nedostatak ili višak ovih  elektrolita može uticati na fizičko ili   mentalno zdravlje.

Za bolje razumevanje ovih parametara pogledajte kratko tumačenje za svaki od njih:
 • ALB (albumin) je serumski protein koji pomaže pri proceni hidriranosti, krvarenja, zdravlja creva, jetre i bubrega.
 • ALKP/ALP (alkalna fosfataza) ukazuje na oštećenje jetre, Kušingovu bolest i aktivni rast kostiju kod mladih zivotinja.
 • ALT (alanin aminotransferaza) je indikator aktivnog oštećenja jetre,ali ne ukazuje na uzrok.
 • AST (aspartat aminotransferaza) povećanje ovog parametra ukazuje  na oštećenje jetre,srca i skeletne muskulature.
 • UREA (azot i urea u krvi) oslikava funkciju bubrega. Povećan nivo azota u krvi  naziva se azotemija i uzrokovan je oštećenjem bubrega, jetre i srca,opstrukcijom uretre,šokom i dehidracijom.
 • Ca (kalcijum) odstupanja od normalnih vrednosti mogu ukazati na razna oboljenja.Tumori, hiperparatireoidizam, oboljenje bubrega i nizak nivo albumina su samo neka od oboljenja koji nastaju kada se poremeti nivo kalcijuma.
 • CHOL (holesterol) se koristi kao dodatak u dijagnostikovanju hipotiroidizma, oboljenja jetre, Kušingove bolesti  i  dijabetes melitusa.
 • Cl (hlor) je elektrolit koji se često gubi  povraćanjem i kod Adisonove bolesti. Povišenje često ukazuje na dehidraciju.
 • Kortizol je hormon koji se meri u testovima za Kušingovu bolest (mala doza deksametazona suzbija test) i Adisonovu bolest (ACTH  stimulira test).
krvna slika biohemija krvi titar antitela besnilo
 • CRET (kreatinin) Odražava funkciju bubrega. Ovaj test pomaže da se utvrdi da li je povišena UREA  posledica oštećenja bubrega ili nečeg drugog.
 • GGT (gama-glutamil transpeptidaza) je enzim koji,kada je povećan ukazuje na oštećenje jetre ili povećanje kortikosteroida.
 • GLOB (globulin) je krvni protein koji je često povećan usled hronične inflamacije  i u određenim stadijumima bolesti.
 • GLU (glukoza) je krvni šećer. Povećan nivo ukazuje na dijebetes melitus ili na stres. Nizak nivo može da uzrokuje kolaps, napade ili komu.
 • K (kalijum) je elektrolit koji se gubi  povraćanjem, dijarejom,  prekomernim mokrenjem. Povećan nivo ukazuje na oštećenje bubrega, Adisonovu bolest,  dehidraciju i opstrukciju uretre. Visok nivo može dovesti do srčanog udara i do smrti.
 • LIP (lipaza) je enzim koji kada je povećan ukazuje na pankreatitis.
 • Na (natrijum) je elektrolit koji se gubi povraćanjem, dijarejom,  oštećenjem bubrega ili kod Adisonove bolesti. Ovaj parameter takođe pomaže u određivanju statusa hidriranosti.
 • PHOS (fosfor) povećanje je često praćeno sa oboljenjem bubrega, hipertiroidizmom i krvarenjem.
 • UB (ukupan bilirubin) povišenja ukazuju  na oboljenje jetre ili hemolizu.Ovaj test  pomaže u identifikovanju problema žučnih puteva i određivanju  tipa anemije.
 • UP (ukupni proteini) ukazuje na status hidriranosti organizma i pruža informacije o  stanju jetre, bubrega i postojanju infekcije.

ANALIZA URINA

Predstavlja najznačajniju laboratorijsku metodu za utvrđivanje zdravlja i funkcije urinarnog sistema, pogotovu prilikom ranog otkrivanja bolesti bubrega pogotovu kod starijih životinja. Urin se testira na glukozu, proteine, crvene i bele krvne ćelije, epitelne ćelije,sediment i dr. Analiza urina može da pruži mnogo više informacija ako se istovremeno uradi i biohemijska pretraga krvi.
Mikrobiološka analiza urina se radi radi utvrdjivanja prisustva uzročnika oboljenja. Tom prilikom se pažnja obraća na bakterije i gljivice koje mogu biti uzročnici.
Uzimanje uzorka vrše sami vlasnici ili veterinar. Kod veterinara uzimanje uzorka može biti kateterom ili uz pomoć igle (cistocenteza) kada se punkcijom mokraćne bešike dobija uzorak. Cistocenteza predstavlja i jedini sterilan način uzimanja koji je neophodan za odgovarajuće analize.

ALERGOLOŠKE ANALIZE

Alergološke analize i testovi se rade kako bi se utvrdio uzročnik alergije kod vašeg ljubimca. Analize se rade iz krvi i rade se na 3 osnovne grupe alergena: alergeni iz okruženja, alergeni iz hrane i alergeni iz prirode.

HORMONSKE ANALIZE

• Štitna žlezda( T3 i T4).

Ispitivanje njene funkcije je od velikog značaja. Kod pasa se češće javlj  hipo-funkcija (smanjena) a kod starijih mačaka je češća hiper-funkcija  (povećana). Zbog mnoštva uzroka koji mogu dovesti do poremećaja funkcije štitne  žlezde (TSH, tumori, autoimuna reakcija) kod nepravilnog nalaza hormona štitne  žlezde potrebno je uraditi više dijagnostičkih testova kao i ultrazvučni  pregled kako bi se postavila tačna i pravilna dijagnoza.

O hipotireoidizmu kod pasa saznaj više…

• Progesteron.

Određivanje koncentracije ovog hormona od  neprocenjive je važnosti u reprodukciji prilikom određivanja plodnih dana.  Pored toga ispitivanja vrednosti progesterona su značajne prilikom  dijagnostifikovanja i terapije pojedinih patoloških stanja kao što su sterilitet  i tumori genitalnog trakta.

• Kortizol

SEROLOŠKE ANALIZE

Kao  vlasnik trebate se upoznati sa bolestima koje često ne daju jasne simptome, a  koje mogu ugroziti život vašeg ljubimca ukoliko se ne tretiraju na vreme odgovarajućim lekovima.  Navodimo neke od bolesti za koje postoje brzi   i pouzdani testovi koijma se za nekoliko minuta dobija odgovor o  zdravstvenom stanju ljubimca.

 • DIROFILARIA IMITIS-srčani crv kojeg prenose komarci ubodom. Oboljevaju psi  i mačke. Dovode do smetnji u radu srca, kašalja i bržeg zamaranja. Ukoliko ste  psa vodili u toplije krajeve trebalo bi da uradite ovaj test.
 • EHRLICHIOSIS-bolest koju prenose krpelji. Oboljevaju psi i retko mačke.  Parazitira u leukocitima i dovodi do spontanih krvarenja, slabosti i opšteg  pada imuniteta.
 • LEIŠMANIJA- oboljevaju psi I  mačke, moguće je i prenošenje na vlasnika preko ozleda ljubimca. Prenose ih  mušice koje se hrane krvlju. Izaziva slabost, povraćanje, dijareju, krvarenja  ili promene na koži. Ova bolest ne može da se izleči.
 • MAČIJA LEUKEMIJA I SIDA -virusne bolesti mačaka koje  smanjuju otpornost organizma pema drugim bolestima i značajno umanjuju kvalitet  života. Kod mačaka rana dijagnostika ovih oboljenja znatno može produžiti život  mački i sprečiti širenje ovih opasnih bolesti na druge jedinke.
 • ĐARDIJA
 • ŠTENEĆAK
 • MAČIJA KUGA

ili virusni hemoragični gastroenteritis predstavlja jednu od najtežih bolesti pasa koja je izazvana parvovirusom tipa2 (CPV2 ).

 • KORONA VIRUS
 • PANLEUKOPENIJA MAČAKA

CITOLOŠKE ANALIZE

 • FNA- fine needle biopsy
 • vaginalni razmati
 • krvni razmazi
 • preparati iz otiska tkiva
 • citološki pregled urina
 • citološki pregled punktata abdomena
 • citološki pregled grudne duplje
 • citološki pregled cerebrospinalne tečnosti
Babezija-krvni razmaz

TITAR ANTITELA

titar antitela besnilo

Laboratorijsko određivanje količine specifičnih antirabičnih antitela u serumu pasa i mačaka – titra antitela protiv virusa besnila se koristi za procenu efikasnosti imunog odgovora na vakcinu protiv besnila posle izvršene aktivne imunizacije ili na antigene virusa besnila u svrhu dijagnostike infekcije virusom besnila. Sastavni je deo certifikata za putovanje ljubimaca u države Evropske Unije i u druge države kao što su Australija, Novi Zeland, Japan, Izrael itd. koje zahtevaju ovu analizu.

 • štenećaka
 • mačije kuge
 • bruceloze
 • herpes virusa
 • leptospiroze

PATOHISTOLOGIJA

GENETSKI TESTOVI

Ključne reči: krvna slika biohemija krvi titar antitela besnilo

Leave a Reply