GutaVet.com Krvna slika

Krvna slika

Kompletna krvna slika (KKS) nam ukazuje na anemiju, infekciju. KKS nam takođe  pruža informaciju o izgledu broju i funkciji krvnih ćelija. Crvene krvne ćelije  prenose kiseonik a bele učestvuju u borbi protiv infekcije.

Leave a Reply