GutaVet.com Ipakitin

Ipakitin

Home / Shop

Ipakitin

RSD $1,240.00
Ipakitin
Ipakitin

Home / Shop

Ipakitin

RSD $1,240.00
Model Number: 0002
Hronična Insuficijencija Bubrega (HIB) je jedna od najčešćih bolesti pasa i mačaka. Karakteriše se gubitkom nefrona. Stanje se pogoršava posledičnom pozitivnom povratnom spregom prouzrokovanom kompenzatornim mehanizmima: glomerularnom sklerozom i nefrokalcinozom. Klinički simptomi se javljaju kada se izgubi 70% inicijalne mase. Simptomi nisu patognomonični i razlikuju se kod mačaka (gubitak apetita -anoreksija) i pasa (uzimanje velike količine vode i često mokrenje PU/PD). Ljubimci, posebno mačke, mogu živeti dugo (mesecima ili godinama) sa HIB ukoliko im se pomogne da se bore sa povišenim nivoom fosfora u krvi.
Terapija HIB
Smanjenje fosfatemije je kamen temeljac tretmana HIB. Klinički je ispitan kod pasa i mačaka.
IPAKITINE -- kako deluje?
Kalcijum karbonat je dobro poznata substanca za vezivanje fosfata bez ikakvog toksiciteta.
Chitosan vezuje fosfate i različite uremične toksine. Godine korišćenja su pokazale da životinje veoma rado uzimaju Ipakitin, i čak iako su jako bolesne i imaju anoreksiju.
Doziranje:
Ipakitin se može koristiti u svim stadijumima HIB u sledećim dozama (ukoliko Vaš veterinar ne odredi drugačije):
1gram Ipakitina (1 merna kašičica koja se nalazi u pakovanju) na 5 kg telesne težine 2 x dnevno
Missing Option: VELIČINA PAKOVANJA
Loading Available Options
Maximum quantity exceeded
Minimum purchase amount of 0 is required
Maximum purchase amount of 0 is allowed
Your Price: RSD $1,240.00
1240.000
A one-time price of RSD $1,240.00 will be added to your order.
Manufacturer:
Facebook
Twitter
Email
Pinterest
  • Description

Ipakitin je preparat koji je namenjen psima i mačkama sa obolelim bubrezima.  On pomaže psima i mačkama da bude uspešniji u borbi sa hroničnom insuficijencijom bubrega tako što vezuje fosfor za sebe i na taj način im značajno produži život.

Hronična Insuficijencija Bubrega (HIB) je definisana kao nesposobnost bubrega da obavljaju svoju funkciju. Bolest je progresivna i, uprkos kompenzatornim mehanizmima organizma, vodi do gubitka nefrona i, konačno, do smrti. HIB je jedan od najčešćih uzroka smrti pasa i mačaka.