GutaVet.com Hormonske analze

Hormonske analze

  • Štitna žlezda(  T3 i T4). Ispitivanje njene funkcije je od velikog značaja. Kod pasa se češće javlj  hipo-funkcija (smanjena) a kod starijih mačaka je češća hiper-funkcija  (povećana). Zbog mnoštva uzroka koji mogu dovesti do poremećaja funkcije štitne  žlezde (TSH, tumori, autoimuna reakcija) kod nepravilnog nalaza hormona štitne  žlezde potrebno je uraditi više dijagnostičkih testova kao i ultrazvučni  pregled kako bi se postavila tačna i pravilna dijagnoza.
  • Progesteron. Određivanje koncentracije ovog hormona od  neprocenjive je važnosti u reprodukciji prilikom određivanja plodnih dana.  Pored toga ispitivanja vrednosti progesterona su značajne prilikom  dijagnostifikovanja i terapije pojedinih patoloških stanja kao što su sterilitet  i tumori genitalnog trakta.

Leave a Reply