GutaVet.com GENERALI osiguranje kućnih ljubimaca

GENERALI osiguranje kućnih ljubimaca

GENERALI osiguranje kućnih ljubimaca

Od ove godine u našoj zemlji po prvi put mogu da se osiguraju i kućni ljubimci. Ovaj vid osiguranja svima nama, i vlasnicima i veterinarima, pomaže da budemo bolji i odgovorniji kao ljudi.

Vlasnici koji budu osigurali svog ljubimca moći će da mu pruže maksimalnu dijagnostičku proceduru i tretman tokom lečenja. Pri čemu ne treba zanemariti ni smanjenje „finansijskog stresa“ koji u tim situacijama nastaje.

Što se tiče nas veterinara svakome od nas je lakše da radi sa pacijentom kome su urađene sve neophodne analize i dijagnostičke procedure, a koje su do sada u velikom broju slučajeva izostavljne zbog finansijskih razloga od strane vlasnika. Zbog brže i preciznije dijagnostike, kao i  zbog mogućnosti primene najsavremenijih terapeutskih sredstava i postupaka najveći benefit imaju naši ljubimci. Uvođenjem osiguranja broj napuštenih i eutanaziranih pasa i mačaka zbog finansijske nemogućnosti lečenja biće sveden na minimum.

GENERALI osiguranje ljubimaca

Ovaj dokument ima 4 strane koje se mogu pogledati na našoj prezentaciji listajući pomoću strelica koje se nalaze u donjem levom uglu!