5. April 2022.

Blog thumbnail

Inflamatorna – zapaljenska bolest creva (eng. Inflammatory bowel disease, IBD) je pojam kojim nazivamo više sličnih kliničkih stanja koje karakteriše zapaljenski proces u digestivnom traktu, pa upravo u odnosu na to koja partija digestivnog trakta je obuhvaćena zapaljenskim procesom, razlikuju se i kliničke manifestacije. U veterinarskoj medicini srećemo se sa IBD-om pasa i mačaka i važno je napomenuti da IBD nije isto što i sindrom nervoznih creva ljudi i da terapija nije odgovarajuća.

29. January 2022.

Blog thumbnail

Cilj ishrane kod pacijenata obolelih od tumora je da se osnaži oboleli organizam i to na način da se pospeši apetit, održi optimalna telesna težina i da se ne izgubi mišićna masa.
• Ishrana siromašna ili bez ugljenih hidrata
• Ishrana sirovom ( termički i pomoću konzervanasa ne obrađenom ) hranom
• Ishrana neindustrijskom hranom ( hranom spremljenom u kućnim uslovima)
• Ishrana sa hranom kojoj su dodate u višku Ω3 masne kiseline

Слабост срца се испољава онда када срце није у стању да пумпа довољно крви како задовољило потребе тела за кисеоником и хранљивим материјама. Када се јави слабост срца организам покушава да компензује недостају на различите начине. Та компензација се огледа у повећаном крвном притиску, убрзаном раду срца и задржавању течности у организму.

28. February 2020.

Blog thumbnail

Leišmanioza je zoonoza, odnosno prenosi se na ljude, pri čemu su inficirani psi rezervoari ove bolesti . Leišmanioza je protozoalna infekcija koja je rasprostranjena u oblasti mediterana. Spada u vektorski prenosive bolesti, prenose je papadaći ( vrsta komaraca ), hematofagni insekti u kojima se odvija jedan deo razvojnog ciklusa ove…

15. November 2019.

Blog thumbnail

Oboljenja bubrega javlja se i kod pasa i kod mačaka, naročito kod starijih ljubimaca.
Bubrezi su parni organi, koji se sastoje od jedinica koji se zovu nefroni. Uloga nefrona, i samih bubrega je da filtriraju krvi i na taj način izbacuju iz organizma otpadne produkte metabolizma, i da održavaju optimalnu kocentraciju I odnos mineralnih materija i tečnosti u organizmu.

GUTA

FREE
VIEW