BABEZIOZA ( PIROPLAZMOZA )Većina  nije čula za Babezije kao mikroorganizme koji postoje i koji se nalaze svuda oko nas. Babezije su protozoe koje napadaju i uništavaju eritrocite kod naših ljubimaca izazivajući anemiju. Nešto slično se dešava kod ljudi koji su inficirani malarijom. Rod Babesia je rasprostranjen u celom svetu i ima preko 100 do sada opisanih vrsta. Ovo protozoalno oboljenje se javlja uglavnom kod pasa i dosta retko kod mačaka. Kod pasa je registrovano oboljenje sa sledećim vrstama: Babesia canis, Babesia Gibsoni i Babesia Conrade. Ove babezije nisu opasne i prenosive na ljude. Kod ljudi se sreće Babesia microti.

Babezija se sa obolelih na zdrave pse prenosi preko krpelja, u kojima se i odvija jedan deo razvojnog ciklusa. Može se preneti i ujedom sa obolelog na zdravog psa, kao i preko placente sa kuje na štenad. Iako je prisutna tokom cele godine, mi u Veterinarskoj Ambulanti GUTA najčešće se srećemo sa njom u vlažnim i toplim periodima godine (proleće i jesen). Nije uočena rasna predispozicija, ali je primećeno da stariji psi mogu biti nosioci Babezija bez ispoljavanja kliničkih simptoma. Latentno inficirane kuje ( infekcija bez prisustva kliničkih simptoma) predstavljaju potencijalnu opasnost kada se nalaze u priplodu.

 

Smatra se da je potrebno da se krpelj na psu hrani najmanje 2 dana kako bi preneo uzročnika. Kada infektivni oblik babezije uđe u oranizam psa on se razmnožava i jednim delom ulazi u eritrocite gde dovodi do njihove destrukcije a drugim delom odlazi u kostnu srž, slezinu i druge organe gde može da pređe u latentni (mirujući) oblik ili da izazove zapaljinsku reakciju. Najčešće zapaljinsku reakciju srećemo na bubrezima, jetri, očima, mozgu i plućima.

KLINIČKA SLIKA BABEZIOZE

Inkubacioni period traje između 2-21 dan, nakon čega se javjaju simptomi. Većina pasa ne pokaže bilo kakve simptome i od njih jedna grupa preboli i izbaci u potpunosti uzročnika iz organizma, dok drugi postanu nosioci bolesti. Nosioci mogu postati i psi koji nisu izlečeni do kraja. Kod nosioca uzročnika babezioze, simptomi se mogu pojaviti kada dođe do slabljenja njihovog imuniteta usled stresa ili neke druge bolesti na primer. Bolest se može razviti sa i bez komplikacija u zavisnosti od statusa napadnutog organizma i prisutnosti drugih uzročnika bolesti.

Kada se bolest razvija bez komplikacija od simptoma se javlja povišena temperatura, anemija koju prati bledilo vidljivih sluzokoža, gubitak apetita, malaksalost, pospanos, vrtoglavica i povraćanje. Zbog povećanog raspadanja eritrocita urin postaje tamniji i njegova boja varira od tamno narandžaste, preko mrke do boje koka-kole.

Kod slučajeva koji su praćeni komplikacijama najčešće dolazi do zastoja u radu bubrega koji je najčešće fatalan. Takođe mogu se javiti simptomi vezani za nervni sistem, poremećaji u koagulaciji, radu jetre, pankreasa, srca. Pošto organizam prepoznaje napadnute eritrocite, on ih uništava razvijajući antitela protiv njih.

Kada se uzročnik izbaci iz organizma, usled imunološkog poremećaja koji može da nastane, može doći do stvaranja antitela protiv sopstvenih eritrocita sa posledičnom pojavom autoimmune hemolitičke anemije.

Bez obzira da li se bolest manifestovala sa ili bez komplikacija u svakom trenutku može da nastupi fatalni ishod.

DIJAGNOZA BABEZIOZE

  Zlatni standard u dijagnostici ove bolesti predstavlja mikroskopski pregled obojenog krvnog razmaza. Ukoliko je uzročnik prisutan u eritrocitima, jasno se može uočiti. Ukoliko se uzročnik ne nalazi u eritrocitima, to neznači da pas nije latentno inficiran i da babezioza nije prisutna. Kod negativnog krvnog razmaza može se uraditi titar antitela na babeziju i/ili dokazivanje DNK babezije iz uzoraka slezine, kostne srži i sl. Ovo je veoma značajno kod priplodnih kuja koje babeziju mogu preneti na potomstvo.

Babezija-krvni razmaz

Babesia canis

Druge dijagnostičke procedure se sprovode kako bi se procenilo opšte stanje organizma i eventualna oštećenja drugih organa i sistema. Takođe je preporučljivo da se odredi vreme koagulacije koje može da bude produženo zbog manjka trombocita.

TRETMAN BABEZIOZE

Tretman ove bolesti se svodi na zaustavljanju propadanja eritrocita sa posledičnom anemijom, kao i na tretiranje posledica koje nastaju usled delovanja Babesia sp. U tu svrhu najčešće se koriste imunosupresivni lekovi koji zaustvljaju uništavanje eritrocita od strane sopstvenog imuniteta kao i sprečavanje nastajanja i taloženja kompleksa antigen-antitelo koji mogu dovesti do akutnog prestanka rada bubrega. Transfuzija pune krvi se često primenjuje kod pasa kod kojih je anemija uznapredovala.

Jedini registrovani lek koji je u upotrebi je imidocarb dipropionat i  koji je potrebno aplikovati dvokratno sa razmakom od 14 dana. Ovaj lek ima niz neželjenih efekata i posledica kao što su bol na mestu aplikacije, stvaranje otekline ispod kože na mestu aplikacije, balavljenje, ubrzan rad srca, kolaps. Jedna od neželjenih posledica, koju je i proizvođač naveo u uputstvu, je povećana mogućnost za dobijanje primarnog malignog tumora jetre ukoliko se lek koristi više od dva puta u životu. Krpelji Zbog ovih neželjenih efekata i posledica treba izbegavati davanje ovog leka “preventivno”, bez postavljanja dijagnoze, što je česta praksa u ambulantama u Srbiji, kao i kod lovaca koji zahtevaju dozu pre odlaska u lov.

Davanje drugih lekova za lečenje drugih bolesti koje mogu biti prisutne, kao i ishrana u cilju poboljšanja opšteg stanja su sastavni deo terapije.

PROGNOZA BABEZIOZE

Prognoza kod babezioze je povoljna ukoliko se simptomi uoče i potraži pomoć veterinara u prvih 24-48 sati. Ukoliko je bolest uznapredovala izlečenje zavisi i od imunološkog stanja organizma kao i same količine uzročnik koji je dospeo putem krpelja. Svakako je nepovoljna ukoliko postoji značajna anemija i zastoj u radu bubrega.

Psi koji su preboleli akutni tok  bolesti i postal nosioci mogu da obole u bilo kom trenutku kada se stvore uslovi za razvoj bolesti kao što su pad imuniteta, stres i šok. Štenad koja su dobila uzročnika babezije preko placente po pravilu ne oboljevaju u akutnoj formi sa jasno izraženom kliničkom slikom već se kod njih javljaju simptmi koji su karakteristični za autoimunu hemolitičku anemiju. Zbog ovoga je bitno da se kuje koje su nosioci ove bolesti ne koriste za priplod.

PREVENTIVA BABEZIOZE

Preventiva se svodi na strogu kontrolu izloženosti Vaših ljubimaca populaciji krpelja koji pored babezioze prenose još i erlihiozu, anaplazmozu i lajmsku bolest.

U Francuskoj je registrovana vakcina protiv babezioze, čija je efikasnost 89%, i koja nestvara imunitet protiv svih vrsta babzija koje mogu da zaraze Vašeg ljubimca.

 

Tekst priredio

Dr Dragutin Smoljanović, dvm

Оставите одговор