Pitanja i odgovori

EUTANAZIJA

Eutanazija predstavlja završetak života jedne individue koja se nalazi u terminalnoj fazi bolesti ili nekom drugom  neizlečivom stanju u cilju oslobađanje od patnje. Reč eutanazija potiče iz grčkog  jezika u kome „eu“ znači dobar, dobra a „thanatos“ znači smrt = dobra smrt. Eutanazija je najveća emocionalna odluka koju treba doneti za vašeg ljubimca. Etički aspekt… Read More EUTANAZIJA